You are here

IAC 2014 pro studenty

Studentský grantový program ESA pro IAC 2014

ESA nabízí vybraným vysokoškolským studentům uhradit ze svého grantového programu účast ve studentské sekci Mezinárodního astronautického kongresu IAC. Letošní ročník IAC 2014 se bude konat v týdnu 29. září – 3. října v kanadském Torontu. Uzávěrka příjmu žádostí o sponzorovanou účast studentů na IAC 2014 je 30. dubna.

ESA nabízí vybraným vysokoškolským studentům uhradit ze svého grantového programu účast ve studentské sekci Mezinárodního astronautického kongresu IAC. Letošní ročník IAC 2014 se bude konat v týdnu 29. září – 3. října v kanadském Torontu. Uzávěrka příjmu žádostí o sponzorovanou účast studentů na IAC 2014 je 30. dubna.

Se svými projekty se mohou hlásit studenti z členských nebo spolupracujících států ESA, jimž bude v době konání IAC 2014 18 až 32 let a kteří mají podaný abstrakt své přednášky. Studentům vybraným Evropskou kosmickou agenturou bude uhrazen účastnický poplatek IAC 2014 a obdrží příspěvek na cestovní náklady, ubytování a stravu.

Mezinárodní astronautický kongres je nejvýznamnějším každoročním setkáním odborníků na kosmonautiku, kosmické technologie a vědu, kterého se účastní pravidelně přes 3000 zástupců kosmických agentur, vědecké sféry, průmyslu, ale i mladých profesionálů a studentů.  Skládá se z technického programu, plenárních zasedání na důležitá aktuální témata a doprovodné výstavy, na které se představují přední společnosti a organizace světového kosmického průmyslu. Nedílnou součástí programu kongresů bývá i řada dalších doprovodných akcí, výstav, setkání a pořadů.

Program zapojení studentů do aktivit IAC je iniciativou International Space Education Board (ISEB), který od roku 1999 spojuje vzdělávací aktivity předních světových kosmických agentur a organizací, jako jsou AEM, CNES, CSA, ESA, JAXA, KARI, NASA, SANSA a VSSEC. Do dnešních dnů se tohoto programu, který usnadňuje předávání znalostí mezi generacemi zkušených odborníků a nadšených mladých lidí, zúčastnilo již více než 2000 studentů.

Přesné podmínky účasti a další informace najdou zájemci na příslušných stránkách ESA na odkaze v levém sloupci této stránky. Českým zájemcům o podporu účasti doporučujeme, aby kontaktovali i Českou kosmickou kancelář prostřednictvím formuláře na této stránce.