You are here

Abstrakty na IAC 2014

Podejte abstrakt na 65. Mezinárodní astronautický kongres v Torontu

Příští Mezinárodní astronautický kongres se bude konat v Torontu. Všichni zájemci o prezentování výsledků své vědecké činnosti, nových poznatků z oblasti techniky, kosmických technologií či jiných témat souvisejících s kosmonautikou, mohou vkládat abstrakty svých příspěvků až do 3. března 2014 prostřednictvím webových stránek IAF.

Kanada již hostila Mezinárodní astronautický kongres IAC v roce 1991 v Montrealu a v roce 2004 ve Vancouveru. Příští rok to bude tedy již potřetí, tentokrát v Torontu od 29. září do 3. října 2014. Mottem letošního ročníku je „Our World Needs Space“ a organizace se ujal Kanadský institut pro letectví a kosmonautiku (Canadian Aeronautics and Space Institute, CASI).

IAC je každoročně největší světovou událostí v kosmonautice, na které se schází kolem 3500 odborníků z celého světa. Skládá se z technického programu s více než 1300 prezentacemi, plenárních zasedání na významná aktuální témata, kongresové výstavy předních hráčů na poli světového kosmického průmyslu, které se pravidelně účastní i Česká kosmická kancelář a dalších doprovodných akcí.

Prezentovat výsledky svých projektů v rámci technických sekcí může každý, pokud zašle v odpovídající formě IAF svůj příspěvek a uspěje ve výběrovém řízení. Nabídka druhů technických sekcí a tedy i témat, jakých se příspěvky mohou týkat, je rozložena do třiceti samostatných sympozií, jež jsou dále rozděleněné do konkrétně zaměřených tematických podsekcí. Celkem je tedy v nabídce několik set dílčích témat, které zahrnují celou škálu přírodních i technických věd, sociální vědy i právo.

Každý abstrakt je omezen 2800 znaky (zhruba 400 slov) a měl by obsahovat cíle projektu, použité metody, výsledky a závěr, nemůže naopak obsahovat žádné tabulky či grafy. Abstrakty se vkládají přes stránky Mezinárodní astronautické federace IAF (viz externí odkazy tohoto článku). Každý zájemce se však nejprve musí na stejné stránce zaregistrovat.

Postup pro vkládání abstraktů:

  • Vybrat příslušné symposium a technickou sekci
  • Vložit nadpis a text abstraktu
  • Vybrat formu prezentace (ústní na 10 – 20 minut / plakát A0 / kombinovaně)
  • Potvrdit vložení

Důležité termíny:

  • Vložení abstraktu: do 3. března 2014
  • Hodnocení abstraktů: 18. – 20. března 2014
  • Oznámení výsledku: 16. – 18. dubna 2014
  • Vložení článku: do 10. září 2014
  • Vložení prezentace: do 22. září 2014

Návod na vložení abstraktu, často kladené otázky a další užitečné informace naleznete v příloloze. V případě potřeby konzultace či jiné pomoci se neváhejte obrátit na autora článku.