You are here

Kurz managementu IPM-16

Přihlaste se na kurz mezinárodního projektového managementu IPM-16

Americká kosmická agentura NASA pořádá od 17. do 22. července 2016  v Kennedyho kosmickém středisku na Floridě kurz zaměřený na řízení mezinárodních projektů v kosmonautice. Česká kosmická kancelář má příležitost na tento kurz nominovat dva účastníky z České republiky. Nominace je možné zasílat až 26. května 2016.

Česká kosmická kancelář je členskou organizací výboru IPMC Mezinárodní astronautické federace, jehož aktivity se zaměřují na projektový management v mezinárodních kosmických projektech a programech. Díky tomuto členství má CSO příležitost dvakrát ročně nominovat české účastníky na kurzy IPM. Tyto kurzy pořádá NASA v rámci programu APPEL v Kennedyho kosmickém středisku na Floridě a jsou zaměřeny na řízení mezinárodních kosmických projektů. Příští kurz, označený jako IPM-16, se bude konat od 17. do 22. července 2016.

Kurzy IPM jsou určeny zejména pro vedoucí pracovníky, kteří řídí, či do budoucna budou řídit, projekty v kosmonautice. Pravidelně se jich účastní asi 40 až 50 projektových manažerů z celého světa. Výuka probíhá každý den od ranních hodin až do pozdního odpoledne a skládá se z přednášek, skupinových diskuzí, praktických cvičení a případových studií, večery jsou věnovány domácí přípravě a networkingu.

Mezi instruktory jsou přední odborníci na mezinárodní projektový management z NASA, ESA, JAXA a dalších kosmických agentur, ale také projektoví manažeři z velkých mezinárodních firem. Účastníci kurzu si rozšíří své znalosti z oblasti projektového managementu a jeho specifik v různých kosmických agenturách, právních úprav mezinárodního obchodu nebo komunikace v mezikulturním prostředí. Naučí se také předcházet kulturním a etickým problém, kterým mohou při práci na mezinárodních projektech čelit. Kurz je rovněž skvělou příležitostí k navázání kontaktů a spolupráce.

Česká kosmická kancelář na kurzy IPM v minulosti vyslala již deset českých účastníků. Jsou mezi nimi Zdeněk Kozáček (KB micro, dříve CSRC), Petr Bouchner (Fakulta dopravní ČVUT), Jiří Novák (CGI, dříve Logica), Martin Kaška (Synpo), David Latif (EGGO Space), Jiří Berger (e-FRACTAL), Carlos Granja (Ústav technické a experimentální fyziky ČVUT), Jan Kubát (Crytur), Richard Pavlica (5M) a Tomáš Veler (BD Sensors). Všichni z nich svou účast hodnotí velice pozitivně, o jejich zkušenostech a zážitcích si můžete přečíst více informací v souvisejících článcích, na které naleznete odkaz v levém menu.

Pokud vás tato příležitost zaujala, kontaktujte autora článku a zašlete mu svůj životopis v angličtině a vyplněný formulář „IPM Biography and Photo Form“ nejpozději do čtvrtka 26. května 2016. Česká kosmická kancelář ze zaslaných přihlášek vybere dva zájemce, které na kurz nominuje, konečný výběr bude provádět NASA. Účastníci si hradí náklady na cestu a ubytování, podle předchozích zkušeností se jedná asi o 50 až 60 tisíc Kč. Výuka, stravování během výuky a doprava mezi hotelem a Kennedyho kosmickým střediskem jsou zdarma zajišťovány pořadatelem. Bližší popis kurzu a jeho program naleznete v přílohách v levém menu.