You are here

Zkušenosti z kurzu IPM-12

CSO nominovala již šest účastníků na kurz mezinárodního projektového managementu

Česká kosmická kancelář má díky svému členství ve výboru IPMC Mezinárodní astronautické federace možnost dvakrát ročně nominovat české účastníky na kurz mezinárodního projektového managementu, který pořádá NASA v Kennedyho kosmickém středisku na Floridě. Tento kurz se koná každý rok vždy v únoru a červenci a je zaměřen na řízení projektů v kosmonautice v mezinárodním a mezikulturním prostředí.

Díky České kosmické kanceláři se tohoto kurzu zúčastnilo již šest českých pracovníků. V červenci 2011 to byli Zdeněk Kozáček (CSRC) a Petr Bouchner (Fakulta dopravní ČVUT), v únoru 2012 Jiří Novák (CGI, dříve Logica), v únoru 2014 Martin Kaška (Synpo) a David Latif (EGGO Space), zatím posledním je Jiří Berger (e-Fractal), který se na Floridu vydal letos v červenci. O jeho zážitcích a zkušenostech si můžete přečíst v tomto článku.

Jiří Berger:

„Chtěl bych tímto poděkovat za možnost zúčastnit se kurzu IPM-12, který jsem absolvoval letos v červenci v Kennedyho kosmickém středisku na Floridě. Poté, co jsem dostal oznámení o zařazení do kurzu, probíhala pravidelná komunikace s organizátory, která se před kurzem ještě zintenzivňovala a vždy připomínala, na co nemám zapomenout a co si mám připravit. Ještě před odletem do USA mi byl zaslán požadavek na přečtení dvou knih, které sloužili jako příprava na kurz. Knihy jsem přečetl poctivě, což se ukázalo výhodou, jelikož mnoho uchazečů dočítalo knihu až v průběhu kurzu, což bylo poměrně náročnější. Bylo mi také zasláno několik dotazníků k vyplnění, jejich výsledky byly shrnuty a prezentovány během kurzu. Celá tato příprava zabrala asi dva týdny, ale dala se zvládnout při běžném pracovním vytížení i po večerech.

Všem účastníkům bylo doporučeno ubytování ve stejném hotelu. Díky tomu jsme mohli každý večer plánovat společné večeře, lépe se poznávat a předávat si své zkušenosti. Jeden večer jsme si dokonce naplánovali i sledování startu nosné rakety, ke kterému pak bohužel z důvodu nepříznivého počasí nedošlo. Ráno z hotelu do Kennedyho kosmického střediska a večer zpět nás pravidelně vozil  klimatizovaný autobus.

Hned vedle hotelu byl i konferenční sál, v němž v neděli proběhlo zahájení kurzu a vzájemné představení. Od pondělí už probíhaly přednášky, workshopy, samostatná týmová práce a projektové přípravy. Přednášky byly vždy zakončeny diskuzí a dotazy. Workshopy a samostatné projekty probíhaly v různých formátech. Někdy jsme dostali čas na přípravu, jindy jsme rovnou pracovali jako tým v samostatné místnosti a následně prezentovali výsledky. Interaktivní semináře využívaly hlasovací zařízení, pomocí kterých mohl každý účastník zadat své odpovědi, ty se online vyhodnocovaly na projekční ploše.

Prezentovaná témata mě zajímala, a proto jsem se kurzu věnoval na 100%. Hlavními tématy bylo pochopení odlišností spolupráce v multikulturním prostředí, specifika spolupráce na rozsáhlých projektech v různých kulturních prostředích a odlišnosti vnímání spolupráce, času nebo součinnosti v různých zemích. Vše bylo vhodně prostřídáno, aby kurz nebyl jednostranný. Každý den jsme byli navíc promícháni do jiných týmů, abychom lépe poznali ostatní a hlavně abychom se naučili pracovat efektivně a spoléhat se na druhé.

Program byl průběžně obohacen o vstupy japonské, korejské, evropské a kanadské kosmické agentury. Všichni přítomní byli velmi otevření diskusím o jejich zkušenostech, spolupráci a náplni práce jako takové. Kurz absolvovali kromě zaměstnanců NASA také jejich dodavatelé, např. ze společnosti Boeing, a pak asi 20 účastníků nominovaných jednotlivými kosmickými agenturami z celého světa. Každý z nás měl také krátkou chvilku na představení své země a jejího vztahu ke kosmickým aktivitám.“

Pokud vás popis tohoto kurzu zaujal a máte zájem o účast nebo více informací, neváhejte kontaktovat autora tohoto článku, který je členem výboru IPMC. Kurz, stravování během výuky a doprava mezi hotelem a Kennedyho kosmických střediskem jsou poskytovány zdarma. Každý z účastníků si musí hradit náklady na cestu a pobyt. Tyto náklady jsou podle zkušeností předchozích českých účastníků asi 50 až 60 tisíc Kč. Kritériem pro nominaci jsou pouze odpovídající pracovní zkušenosti.