You are here

Letní workshop pro učitele

Zúčastněte se prázdninového workshopu ESA v nizozemském Noordwijku

ESA organizuje ve dnech 8. až 10. července 2015 další z tradičních vzdělávacích workshopů pro učitele přírodovědných předmětů, matematiky a příbuzných oborů ze základních a středních škol a gymnázií členských a spolupracujících států ESA. Workshop se uskuteční v technologickém centru ESTEC v nizozemském Noordwijku. Uzávěrka přihlášek je 3. dubna 2015 ve 12 hodin.

Základním cílem workshopu je poskytnutí inspirace k dalšímu profesnímu rozvoji pedagogů, představení nových forem výuky, získání nových dovedností a navázání kontaktů s pedagogy z dalších evropských zemí. 

V rámci programu proběhnou i nejrůznější praktická cvičení, která účastníkům představí možnosti, jež lze využít k výuce kosmonautiky a dalších přírodovědných oborů. Inspirující přednášky odborníků ESA dají zúčastněným pedagogům možnost seznámit se s nejnovějšími misemi ESA a kosmickým výzkumem, který ESA provádí. Všichni zúčastnění budou mít rovněž příležitost k seznámení a navázání kontaktů s dalšími kolegy z Evropy.

Témata jednotlivých částí workshopu:

  • Gravitace
  • Rosetta, komety a Solární systém
  • Planeta Země
  • Světlo
  • Průzkum vesmíru a pilotované lety do kosmu

Vzhledem k rostoucímu zájmu učitelů o tyto vzdělávací akce, bude počet účastníků na letošním workshopu navýšen na 120 účastníků. Přednost budou mít zájemci, kteří se doposud žádné podobné vzdělávací akce nezúčastnili. Zájemci o účast musí vyplnit on-line přihlášku na webových stránkách (viz odkaz v levém panelu) a to nejpozději do 3. dubna 2015 ve 12 hodin.

Učitelé budou vybráni k účasti na workshopu na základě informací uvedených v přihlášce. Součástí přihlášky je i motivační text, ve kterém by zájemci měli stručně popsat, proč by se chtěli workshopu zúčastnit. Úspěšní žadatelé budou organizátory informováni o zařazení do kurzu do 16. 4. 2015.

Vzhledem k tomu, že jednacím jazykem workshopu je angličtina, musí mít účastníci znalost na dostatečné úrovni ke zvládnutí pracovních témat workshopu. Účast je povinná na celém workshopu. Účastníci musí mít rovněž svoje osobní notebooky. Přístup k internetu bude na místě zajišťuje pořadatel.

Náklady na školení, místní dopravu, obědy a občerstvení účastníků hradí Odbor vzdělávání Evropské kosmické agentury. Náklady na cestu, ubytování a večeře, s výjimkou jedné společenské večeře, si hradí účastníci sami.

Další informace najdou zájemci na webových stránkách ESA Summer Teachers Workshop 2015 na odkaze v levém panelu stránky.

V předcházejících letech se s pomocí a podporou České kosmické kanceláře tohoto učitelského workshopu zúčastnilo již několik pedagogů z České republiky. V minulém roce to byla například paní Šárka Kvasničková, učitelka matematiky a fyziky na Gymnáziu Na Zatlance v Praze 5, jejíž vzpomínku na tuto vzdělávací akci si můžete přečíst v časopise Czechspace č.10 na stránce 15 (časopis ke stažení ve formátu PDF z odkazu v levém panelu).

V případě vašeho zájmu o účast na workshopu informujte prosím autora článku prostřednictvím e-mailu nebo kontaktního formuláře na této stránce.