You are here

Trvalá výzva Artes 3-4

Dlouhodobě otevřená výzva v Artes 3-4

Programový element ARTES 3-4 je zaměřený vývoj telekomunikačních produktů s jednoznačným aplikačním potenciálem. Klíčovým znakem tohoto programového elementu je aktivní role účastníků tendru v definování témat a navrhování projektů, zaměřených na vývoj konkrétních produktů - technická zařízení, software, systémy, aplikace, služby v široké oblasti družicových telekomunikací.

Tato trvale otevřená výzva je v souladu se zaměřením elementu ARTES 3-4, orientována na podporu vývojových a ověřovacích aktivit v rámci kosmického segmentu, vývoj systémů pozemního segmentu a aplikační oblast družicových telekomunikací.  Aktivity v této výzvě mohou představovat vývoj kompletně nových výrobků nebo zdokonalení stávajících, pokračování v předchozí aktivitě, financované ESA, projekt národního nebo korporátního výzkumu a/nebo prvotní letové příležitosti. Návrhy v otevřené výzvě se mohou týkat všech oblastí zaměření elementu ARTES 3-4, jakýchkoli částí družicových telekomunikačních systémů, pevných i pohyblivých uživatelských terminálů, datových komunikačních spojů a dalších odvozených systémů.

Uchazeč by měl mít důkladně zpracovaný plán vývoje produktu až do fáze jeho komerčního využití, který bude následovat po fázi úvodní studie. V případě výrobku určeného pro kosmický segment se rozlišují dvě kategorie možného uplatnění produktu. V rámci první je produkt zapojen jako součást komerční mise (např. jako redundantní systém). V případě druhé kategorie se předpokládá uplatnění, nově vyvinutého výrobku, v roli „cestujícího“, který je na palubu umístěn spolu se systémy hlavní mise, avšak nepředstavuje její součást.

Z hlediska procesu předkládání nabídek je nejprve vyžadováno podání konceptu projektového návrhu, který je následně posouzen. Po úspěšném podání konceptu návrhu projektové příležitosti, je uchazeč vyzván, aby podal podrobný projektový návrh. Alternativou k podání konceptu projektového návrhu je podání návrhu studie. V případě jeho úspěšného podání opět následuje fáze podání plného projektového návrhu uchazečem. Jak plyne z výše uvedeného, úspěšné podání konceptu projektového návrhu nebo návrhu studie je nutnou podmínkou, aby mohl uchazeč úspěšně pokračovat v účasti na výběrovém řízení. Uchazeči, kteří zvažují podání konceptu projektového návrhu nebo návrhu studie by měli nejdříve kontaktovat národního delegáta s žádostí o podporu svých aktivit. K asistenci při přípravě nástinu projektového návrhu je vhodné použít tzv. Outline Proposal Toolkit, kde uchazeč nalezne vzor projektového návrhu spolu s instrukcemi k jeho vyplnění. V případě návrhu studií by mělo doporučení národního delegáta obsahovat rovněž potvrzení podpory celé fáze vývoje produktu.

Koncepty projektových návrhů by měly být odevzdány programové kanceláři elementu ARTES 3-4 prostřednitcvím e-mailu: Emanuel.Rammos@esa.int a v kopii doručeny také na adresu: artes34@esa.int.

Studie a podrobné projektové návrhy jsou rozčleněny do kategorií podle výše financování :

  • do 250 000 euro
  • do 500 000 euro
  • nad 500 000 euro

Z celkových schválených nákladů bude 50 % hrazeno ESA a zbytek musí pokrýt zdroje uchazeče. Výzva k podání projektových návrhů, jakož i jí relevantní dokumenty jsou publikovány v systému EMITS. Výzvu naleznete v tomto systému (odkaz vlevo) pod číslem AO5891. V případě zájmu, můžete kontaktovat autora tohoto článku, který vám poskytne asistenci při registrci do EMITS. Kontaktovat ho můžete rovněž s žádostí o konzultaci projektového tématu či doplňující informace k otevřené výzvě.