You are here

ARTES - Element Competitiveness & Growth

Advance research in telecommunications systems - Element "Competitiveness & Growth"

Program pokročilého výzkumu v telekomunikačních systémech - Element Competitiveness & Growth

Doba trvání programu: 2013 - 2016 (ARTES Element Competitivenes & Growth, fáze II)

Celkový rozpočet: 550 mil. €

z toho pokryto: 416,628 mil. €

příspěvek ČR: 2,350 mil. €

Členské státy

Belgie, Česká republika, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Kanada, Lucembursko, Německo, Nizozemí, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko a Velká Británie 

Obsah

Program ARTES Competitiveness & Growth je určen na vývoj, certifikaci a provádění ověřovacích zkoušek zařízení kosmického segmentu (servisního hardware i užitečného zatížení), pozemního segmentu (např. uživatelských terminálů) a telekomunikačního systému integrujícího síťové prvky s kosmickým segmentem. Svou náplní navazuje na element ARTES Advanced Technology (původně označovaný jako Element 5) s cílem dokončit finální produkt a připravit ho ke komerčnímu využití. V rámci ARTES "Competitiveness & Growth" jsou rovněž realizovány aktivity související s letovými zkouškami a misemi demonstrujícími funkčnost produktu v reálném provozu v kosmu (iniciativy označované jako "Atlas").

Základním požadavkem programu je pro-aktivní role projektového uchazeče v definování návrhu projektu orientovaného na vhodné produkty (hardware, software, služby, aplikace) při spolufinancování  ESA. Kontrakty na vývoj produktu s jasným aplikačním potenciálem jsou udělovány na základě projektových návrhů průmyslové komunity, ESA nebo národních úřadů.  Aktivity řešené v elementu, by se měly týkat jednoho nebo více z níže uvedených témat:

  • vylepšení nebo vývoj kompletní družicové platformy nebo užitečného zatížení včetně ověřovacích zkoušek
  • vylepšení nebo vývoj pozemního segmentu a uživatelských terminálů, až do fáze průmyslového využití
  • vývoj a ověřovací zkoušky družicových komunikačních systémů včetně kosmického, pozemního i uživatelského segmentu
  • letové zkoušky k ověření funkčnosti zařízení v kosmu (např. aktivita Atlas, viz níže)

Způsob zapojení

K podání projektového návrhu do ARTES "Competitiveness & Growth" je zapotřebí splnit následující požadavky:

  • Projektový návrh musí být zaměřen na oblast družicové komunikace. V případě pozemního segmentu může být činnost zaměřena například na vývoj a vylepšení uživatelských terminálů. V případě kosmického segmentu je příkladně možný vývoj družicových servisních modulů, systémů řízení polohy, užitečného zatížení, zesilovačů či jiných subsystémů družice.
  • Pro účast v aktivitách programu je nezbytný souhlas národního delegáta. V případě návrhů na realizaci studií by souhlas národního delegáta měl zároveň obsahovat potvrzení, že je zamýšlena podpora kompletní vývojové aktivity.
  • Finančně se podílet na nákladech projektové aktivity (ESA hradí maximálně 50 % celkových nákladů aktivity).

Do programu ARTES "Competitiveness & Growth" je možné se zapojit pomocí trvale otevřených výzev, což je mechanismus, který umožňuje průmyslovým podnikům, družicovým provozovatelům, provozovatelům družicových služeb i univerzitám a výzkumným institucím podat jeden nebo více návrhů kdykoli, pakliže budou tyto shodné s náplní elementu ARTES "Competitiveness & Growth". Tyto trvale otevřené výzvy podléhají pravidlům tzv. mimo-soutěžních tendrů. ARTES "Competitiveness & Growth" nabízí rovněž možnost účasti v tradičních tendrech, v nichž téma výzvy navrhuje ESA v rámci soutěžních výzev.

Současný stav 

V současnosti je v rámci elementu otevřeno několik výzev, z nichž je pro česká pracoviště potenciálně nejzajímavější ESA Telecom Newscomers’ Initiative, která představuje jedinečnou příležitost pro malé a střední podniky zahajující svou činnost v oblasti družicových telekomunikací, pro začátek spolupráce s ESA v rámci raných fází vývojových aktivit na družicovém telekomunikačním trhu.

Další zajímavou příležitostí je aktivita Atlas, která podporuje „první zkušební letové příležitosti na palubách komerčních telekomunikačních družic. Největší překážkou pro vstup inovativního výrobku na trh je první let, který obhájí jeho způsobilost pro fungování v kosmu. Tím je novému produktu usnadněn vstup na komerční trh, kde vládne velká konkurence.