You are here

Kurz ESA/GTTP 2013

Kurz ESA pro učitele přírodovědných oborů na základních a středních školách

ESA vyzývá učitele přírodovědných předmětů k účasti na workshopu Galileo Teacher Training Programme. Kurz se uskuteční 25. až 29. listopadu 2013 v Lorentzově centru v Leidenu a je určen učitelům základního a středního školství, kteří učí děti ve věku 11 až 19 let. Uzávěrka přihlášek je 14. října 2013 v 9:00.

Program GTTP vznikl v roce 2009 jako mezinárodní iniciativa v rámci Mezinárodního roku astronomie. Jeho cílem je podpořit zájem dětí ve školách o astronomii prostřednictvím speciálně vyškolených a motivovaných pedagogů, které tento obor baví. Iniciativy GTTP se účastní i Evropská kosmická agentura a cílem setkání učitelů bude mimo jiné rozvinout diskusi o tom, jak začlenit výuku astronomie do běžného curicula.

Účastníci kurzu získají informace o nástrojích, které dnes používají vědy o vesmíru a o metodách, jak lépe motivovat své žáky k většímu zájmu o astronomii. Učitelé si také budou moci prověřit své znalosti s kolegy z dalších zemí Evropy. Předmětem školení budou například návody, jak využívat družicová data z misí ESA a související softwarové nástroje, ukázky využití dalekohledů ve výuce, přednášky od vědeckých pracovníku ESA a další. 

Účast na workshopu je zdarma a participanti mají nárok na náhradu cestovních nákladů do výše 400 euro. Pracovním jazykem bude angličtina. Podrobnější informace včetně návodu k registraci najdou zájemci na webových stránkách ESA Education (viz externí odkazy).  

V případě zájmu o workshop prosím informujte autora článku.