You are here

Vyšel plán FLPP 2013 - 2015

ESA vydala pracovní plán programu FLPP k přípravě budoucích nosičů na roky 2013 až 2015

ESA zveřejnila pracovní plán pro třetí období Programu pro přípravu budoucích nosných raket - Future Launchers Preparatory Programme, FLPP. Na jednotlivé aktivity budou vypisovány tendry mezi roky 2013 až 2015 a česká pracoviště tak mají možnost zapojit se i do vývoje evropských nosičů.

Aktivity v tomto pracovním plánu navazují na předchozí etapu programu a jsou koordinovány s aktivitami v dalších programech na vývoj nosných raket – do těchto programů však Česká republika zapojena není. Aktivity budou zaměřeny na vývoj technologií, které umožní snížit náklady na vypouštění nosných raket, zvýšit jejich spolehlivost, dostupnost, flexibilitu a všestrannost. Těchto cílů má být dosaženo snížením hmotnosti a zvýšením výkonnosti a kompatibility technologií pro nosné rakety. Komplexní technologie (např. pohonné systémy, palivová nádrž, plášť pro raketový motor) budou ověřovány a testovány pomocí demonstrátorů. Další snahou bude také zlevnit náklady na výrobní a montážní procesy. ESA chce též přispět k iniciativě clean space prostřednictvím ekologicky šetrnějších pohonných hmot, nižší spotřebou energie při výrobě a montáži a omezením produkce odpadu ve vesmíru. Hojně budou využívány nové pokročilé materiály (nanotechnologie, uhlíkovými vlákny tvrzené plasty – CFRP, hliníkové slitiny) a metody jejich zpracování.

Na většinu projektů představených v tomto pracovním plánu bude ESA uzavírat smlouvy přímo po dohodě s vybranými dodavateli, zbytek projektů bude zveřejněn prostřednictví elektronického systému pro publikování veřejných zakázek EMITS. V tendrech, vydávaných v rámci pracovního plánu, budou řešeny následující aktivity:

základní technologie

 • plášť raketového motoru na tuhé pohonné látky
 • nové materiály a zlepšování procesů při jejich zpracování
 • pokročilé konstrukce
 • efektivnější mechanické systémy
 • avionika
 • pyrotechnika

technologie pro kryogenní horní stupeň

 • palivová nádrž
 • společná přepážka palivové nádrže
 • technologie pro řízení spalování pohonných látek
 • izolační materiály
 • pozemní a palubní přístrojové vybavení pro monitorování pohonných látek
 • sestup do atmosféry a chování materiálů během něj
 • problematika přímého vstřikování na oběžné dráze

pohonné systémy

 • pohonný systém pro skladovatelné kapalné látky
 • kryogenní pohonný systém s expanzivním cyklem
 • pohonný systém pro kapalný metan a kyslík
 • turbíny
 • trysky
 • ventily
 • odlehčená konstrukce raketových motorů
 • efektivnější a levnější spalovací komora

Na jednotlivé aktivity, které budou zveřejněny v elektronickém systému pro publikování veřejných zakázek EMITS, bude upozorňováno na tomto webu. V případě zájmu o poskytnutí více informací neváhejte kontaktovat autora článku.