You are here

ESA Industry Space Days

CSO nabízí českým firmám zastoupení na velkých průmyslových dnech v ESA

ESA pořádá 3. – 4. června 2014 v centru ESTEC největší průmyslové dny za posledních osm let s cílem podpořit zapojení malých a středních podniků do svého programu. Bilaterálních jednání, business prezentací, konferencí a technologické výstavy se zúčastní tisícovka návštěvníků. CSO se akce také zúčastní a nabízí Vám na akci zastoupení.

Jedná se v pořadí již o páté průmyslové dny tohoto druhu. První se konaly již v roce 1999 a poslední v roce 2006. Průmyslové dny nejsou pořádány na žádné specifické technické téma, ale mají hlavně přispět k většímu zapojení malých a středních firem do programu ESA. Hlavním náplní akce bude 5000 předjednaných bilaterálních meetingů, pro jejichž organizaci ESA shromažďuje od firem při registraci detailní informace ohledně zájmových technologických oborů a nabízených služeb. Pro dobré naplánování bilaterálních jednání je registraci třeba provést co nejdříve. 

Součástí programu budou i prezentace projektových příležitostí velkých organizací, průmyslová výstava s očekávanou účastí několika desítek technologicky zaměřených malých a středních firem a dále tematické konference, jejichž program by měl být zveřejněn v průběhu dubna. Seznam všech účastníků průmyslových dní pak bude pro registrované zveřejněn na interním webu akce v průběhu května.

Organizaci průmyslových dnů hradí ESA ze svého rozpočtu a účast je tedy zdarma. Vybraným firmám prezentujícím inovativní produkty kosmického VaV s patentem ne starším než dva roky bude též zdarma poskytnut výstavní prostor. O bezplatném přidělení výstavního prostoru rozhodne technický panel expertů. Odkaz na elektronickou registraci naleznete na odkazu v levém panelu.

Česká kosmická kancelář se průmyslových dnů zúčastní prostřednictvím autora článku a nabízí českým pracovištím zastoupení zejména při bilaterálních jednáních.