You are here

WSW 2006

Světový kosmický týden 2006 v České republice

Praha, 10. září 2006 - Už popáté se Česká republika přihlásila k akci World Space Week (Světový kosmický týden). Ta se koná vždy v termínu od 4. do 10. října. Nejinak tomu bude i letos, přičemž ústředním mottem akce je Vesmír pro záchranu životů. Záštitu nad WSW v naší zemi převzala Česká kosmická kancelář.

WSW je dobrovolnou akcí všech amatérských, poloprofesionálních i profesionálních příznivců kosmonautiky, kteří mají zájem přiložit ruku k dílu a zcela nezištně pro tento obor něco udělat. Zájemci nejsou spoutáni žádnými pravidly, jediným cílem je udělat „něco“ pro propagaci kosmonautiky. Zapojit se mohou jednotlivci i organizace (zvláště pak hvězdárny, planetária, školy všech stupňů, zájmové organizace), a to jakoukoliv formou. Vytvořením nástěnky, besedou, přednáškou pro veřejnost, informováním místních či celostátních médií, výstavou. Fantazii se zkrátka meze nekladou.

Jen připomínáme, že akce WSW se celosvětově účastní dobrovolníci z více než pěti desítek zemí celého světa – a že Česko bylo v posledních ročnících akce hodnoceno mezi nejlepšími. Pomozte i vy tento jeden z mála stabilních kosmických přínosů naší země světové kosmonautice zachovat a dále rozvíjet!

Dále upozorňujeme, že není bezpodmínečně nutné dodržet termín WSW (tedy od 4. do 10. října včetně), ale že je možné akce k této události připravit před i po tomto termínu.

Abychom učinili WSW co nejzajímavější, připravili jsme letos jednu velkou novinku: WSW má v Česku poprvé v historii mediálního partnera, kterým se staly Lidové noviny. Každý den v rámci celého týdne bude v tomto celostátním deníku zveřejněna upoutávka na jednu zajímavou akci. Pokud si přejete, aby právě Vaše akce byla mezi těmito zveřejněnými, dejte o ní prosím co nejdříve zprávu organizátorům WSW.

Zároveň vás vyzýváme, abyste nám informace o uskutečněných akcích (místo, typ akce, počet účastníků, zajímavá informace, nejlépe i fotografie) poslali nejpozději do konce října 2006. Informace zpracujeme a uděláme z nich závěrečnou zprávu. Udržíme si i díky vám pozici v  prestižní mezinárodní akci, jakou WSW je? Neztratíme své pozice, které jsme si společnými silami v posledních letech vydobyli?