You are here

Probuď se Rosetto!

Nahrajte videopozdrav evropské sondě Rosetta

Vstává se vám těžko ráno? Dovedete si představit, jaké těžké musí být probuzení 673 milionů kilometrů od Země, uprostřed hlubokého studeného vesmíru, bez Slunce a bez kávy? Připojte se ke kampani "Probuď se, Rosetto!" a pošlete své video evropské sondě, která se v lednu probudí po své 31 měsíční cestě ke kometě 67P / Churyumov-Gerasimenko.

Sonda Rosetta odstartovala 2. března 2004 a po pěti průletech kolem Slunce, třech kolem Země a jednoho okolo planety Mars se vydala ke svému cíli, kometě 67P/Churyumov-Gerasimenko. V červenci 2011 byla Rosetta signálem ze Země uspána, aby přečkala nejvzdálenější a nejchladnější část své mise, při které se dostala do vzdálenosti až 800 miliónů kilometrů od Slunce. Spící doletěla téměř k Jupiteru, využila jeho gravitace ke změně dráhy a začala se vracet zpět směrem ke Slunci a k Zemi.

Palubní budík Rosetty je nařízen na pondělí 20. ledna 2014 na 11 hodin SEČ. Týž den odpoledne po zahřátí přístrojů by se sonda měla po 31 měsících ozvat svému pozemnímu centru. V srpnu 2014 se sonda přiblíží ke kometě 67P/Churyumov-Gerasimenko a pokud všechno půjde podle plánu, tak v listopadu 2014 vysadí na povrch komety přistávací modul Philae.

Své videobudíčky můžete nahrát na facebookové stránky mise Rosetta do 20. ledna 2014 do 18 hodin SEČ. Dva autoři s nejlépe hodnocenými videi budou u příležitosti přistání na kometě v listopadu 2014 pozváni do řídícího centra mise ve středisku ESA ESOC v Darmstadtu.

Deset nejzajímavějších videopozdravů bude silou 20 tisíc wattů k Rosettě vysláno z radioteleskopů sledovacích stanic ESA a jejich autoři budou odměněni speciální taškou plnou suvenýrů. Při tvorbě videa buďte kreativní a zapojte své přátele, rodinu a spolužáky!

Další informace o akci “Wake up, Rosetta!” najdou zájemci na webových stránkách ESA a na facebookovém profilu mise. Další technické informace o sondě naleznete na webových stránkách ESA na odkazech v levém sloupci. O zaslání pozdravu Rosettě prosím informujte i autora článku.