CSC2015

Soutěž pro české studenty o cestu na kongresy IAC a SGC do Jeruzaléma

Česká kosmická kancelář, Space Generation Advisory Council, Gisat a Serenum vyhlašují soutěž Czech Space Competition 2015 určenou pro české studenty. Vítěz vyhraje cestu na kongresy International Astronautical Congress a Space Generation Congress, které se budou konat letos v říjnu v izraelském Jeruzalémě.

Účastníci mají za úkol napsat a do 28. června 2015 zaslat odborný článek na téma související s kosmonautikou a 3. července 2015 jej prezentovat v rámci konference Czech Space Day 2015 v Praze.

International Astronautical Congress (IAC) je každoročně největší světovou událostí v kosmonautice. Program se skládá z technických sekcí, plenárních zasedání a průmyslové výstavy. IAC se každým rokem účastní více než 3 000 odborníků na kosmonautiku a 100 vystavujících organizací z celého světa. Tomuto kongresu předchází Space Generation Congress (SGC) organizovaný Space Generation Advisory Council (SGAC) a určený pro studenty a mladé profesionály se zájmem o kosmonautiku. Tyto akce představují jedinečnou příležitost proniknout do mezinárodní komunity, vyslechnout si zajímavé přednášky, navštívit výstavní stánky předních kosmických agentur a soukromých společností, seznámit se s odborníky na kosmonautiku i mladými lidmi se stejným zájmem.

Jednotlivé státy, kosmické agentury i soukromé společnosti často finančně podporují účast studentů na těchto kongresech. Uvědomují si totiž, že je to pro ně investice do budoucí generace kosmických vědců a techniků. V České republice dosud taková podpora chyběla. Česká kosmická kancelář, Space Generation Advisory Council a společnosti Gisat a Serenum se proto rozhodly uspořádat soutěž Czech Space Competition 2015. Vítěz získá finanční prostředky na zajištění své účasti na kongresech IAC a SGC. Tyto prostředky pokrývají letenku do Izraele, ubytování a registrace na oba kongresy. SGC 2015 se bude konat od 8. do 10. října 2015 a IAC 2015 od 12. do 16. října 2015 v izraelském Jeruzalémě.

Soutěžící mají za úkol napsat odborný článek související s kosmonautikou a poté jej prezentovat v rámci konference Czech Space Day 2015, která se uskuteční 3. července 2015 na ČVUT v Praze. Cílem pořadatelů je umožnit zapojení co nejširšího počtu studentů, články proto mohou být zaměřeny na kosmický výzkum, kosmické technologie, kosmické aplikace, kosmické právo, komerční kosmonautiku a další témata související s kosmonautikou. Může se jednat o výzkumný projekt, experiment, studii, analýzu a další. Soutěžící, kteří si nejsou jistí zaměřením svého článku, se mohou obrátit na Michala Kuneše (kunes@czechspace.cz) a konzultovat s ním svůj záměr. Vítěz bude mít navíc příležitost prezentovat své výsledky v rámci SGC a IAC v Jeruzalémě před mezinárodní komunitou.

Pravidla soutěže jsou následující:

 1.    Soutěže se mohou účastnit pouze studenti české národnosti studující v prezenčním studiu na středních, vyšších odborných a vysokých školách v České republice a dále ti studenti, kteří v tomto roce dokončili střední školu, ale ještě nenastoupili na vyšší odbornou či vysokou školu, avšak přijímací zkoušky mají úspěšně za sebou.

2.    Soutěže se mohou účastnit pouze jednotlivci.

3.    Soutěžícím musí být na začátku SGC 2015, tedy 8. října 2015, mezi 18 a 26 lety.

4.    Soutěžící musí být členy SGAC. Registrace do SGAC je zdarma, jednoduchá a zabere jen několik málo minut. Odkaz na registraci je možné nalézt v levém sloupci v externích odkazech.

5.    V rámci prvního kola mají soutěžící za úkol napsat odborný článek na téma související s kosmonautikou a do 28. června 2015 jej ve formátu pdf odeslat na email kunes@czechspace.cz.

6.    Článek musí obsahovat výsledky vlastní tvůrčí práce a vlastní myšlenky. Použité cizí informace a jejich zdroje musí být řádně citovány. 

7.    Článek musí být napsaný v angličtině a být dlouhý maximálně čtyři strany ve formátu A4 (po dohodě lze zaslat i delší článek). Kromě textu může obsahovat i obrázky, tabulky, grafy a další.

8.    Článek musí obsahovat jméno a příjmení soutěžícího, datum narození, email, studijní obor a školu, na které soutěžící studuje.

9.    Článek musí dále obsahovat informace o tom, co bylo autorovým cílem, jak ve své práci postupoval a k čemu dospěl.

10.  Dále musí soutěžící do 1. července 2015 ke svému článku připravit a na email kunes@czechspace.cz zaslat elektronickou prezentaci ve formátu ppt, pptx nebo pdf.

11.  Zaslaná elektronická prezentace může být v češtině i angličtině.

12.  V rámci druhého kola soutěžící během konference Czech Space Day 2015, která se bude konat 3. července 2015 na ČVUT v Praze, tyto prezentace přednesou. Nepřednesené příspěvky budou ze soutěže vyřazeny.

13.  Tato ústní prezentace musí být v češtině a její délka bude 10 až 20 minut v závislosti na počtu soutěžících. Délka prezentací bude upřesněna 30. června 2015.

14.  Součástí každé z těchto prezentací je i zodpovězení případných otázek.

15.  Organizátoři si vyhrazují právo nepřipustit do druhého kola k prezentaci ty soutěžící, jejichž článek nebude v souladu s těmito pravidly.

16.  Maximální počet prezentací v rámci konference Czech Space Day 2015 je 12. V případě vyššího počtu soutěžících budou k prezentaci v rámci druhého kola připuštěni jen autoři nejlepších článků.

17.  Organizátoři oznámí soutěžícím, jejichž články nebudou připuštěny do druhého kola k prezentaci, tuto skutečnost nejpozději 30. června 2015.

18.  Odborná porota posoudí zaslané články, přednesené prezentace a odpovědi na otázky a na závěr konference Czech Space Day 2015 vyhlásí vítěze, který získá šek na účast na SGC 2015 a IAC 2015 v Jeruzalémě.

19.  Platba letenky, ubytování a registrací na SGC 2015 a IAC 2015 bude zajištěna organizátory. Vítěz následně obdrží potřebné dokumenty.

20.  Po návratu z SGC 2015 a IAC 2015 bude vítěz požádán o krátké shrnutí svých zkušeností a toho, co mu účast v soutěži přinesla.

V případě zájmu o více informací, individuálních problémů či jakýchkoliv dotazů se neváhejte obrátit na Michala Kuneše (kunes@czechspace.cz).