You are here

Poletí české přístroje na Mars?

ESA a IKI RAN vyhlásily výzvu na vědecké vybavení přistávací platformy mise ExoMars 2018

Evropská kosmická agentura (ESA) a Institut kosmického výzkumu Ruské akademie věd (IKI RAN) společně vyhlásily výzvu na vědecké vybavení přistávací platformy mise ExoMars 2018. Dva roky jednání a přípravy této výzvy však vedly k velmi výraznému zkrácení času na přípravu vědeckých experimentů, které by měly být v podobě letového hardware předány do května 2017. I přes tento časový tlak jde o jedinečnou možnost pro česká vědecká pracoviště. V případě zájmu je nutné se výzvě urgentně věnovat, s čímž vám ráda pomůže Česká kosmická kancelář.

Program ExoMars zahrnuje dvě samostatné mise plánované na roky 2016 a 2018. První je tvořena družicí pro výzkum atmosféry Marsu z jeho oběžné dráhy a technologickým demonstrátorem přistání. Úkolem druhé mise je vysadit na povrchu Marsu rover. Původní spolupráce s NASA byla, z důvodů změn priorit americké politiky v kosmonautice, zrušena. Na její místo nastoupila Federální kosmická agentura – Roskosmos, což samo sebou přineslo i změny v architektuře obou misí a také vědeckého vybavení. Největší změnou je přistávací platforma pro rover mise ExoMars 2018. Ta původně neměla nést vědeckou aparaturu, ale nynější ruská koncepce NPO Lavočkina umožňuje umístění přibližně 45 kg vědeckých přístrojů a experimentů. Jako místo přistání bude vybrána jedna z následujících oblastí – Mawrth Vallis, Oxia Planum, Hypanis Vallis nebo Aram Dorsum.

Společná výzva ESA a IKI RAN obsahuje dvě úrovně zapojení. První je připojení ke stávajícímu vědeckému týmu a spolupráce na vědeckém přístroji navrženém IKI RAN. Druhou je pak navržení vědeckého přístroje konsorciem vedeným evropskou institucí. Dosavadní modelové vybavení přistávací platformy je následující:

 • TSPP – sada kamer pro mapování místa přistání
 • METEO – meteorologická stanice
 • FAST – infračervený spektrometr s Fourierovou transformací
 • ADRON-EM – aktivní neutronový spektrometr
 • M-DLS – vícekanálový laserový spektrometr
 • PAT-M – termometr
 • Dust Suite – sada přístrojů pro zkoumání prachu
 • SEM – seismometr
 • MGAP – plynový chromatograf a hmotnostní spektrometr
 • MAIGRET – magnetometr
 • přístroj vedený evropským vědeckým konsorciem

IKI RAN uvítá konkrétní spolupráci na přístrojích METEO (senzory vlhkosti, tlaku, optické hloubky atmosféry, intenzity slunečního záření, magnetometr a detektor prachových částic), FAST (interferometrická jednotka), M-DLS (charakterizace laserových diod, vývoj elektroniky a laboratorní testování), Dust Suite (počítač aerosolových částic a senzor elektrických polí), MGAP (hmotnostní spektrometr) a MAIGRET (vlnový analyzátor). Pro bližší informace je nutné kontaktovat hlavní řešitele jednotlivých vědeckých přístrojů.

V případě návrhu evropského přístroje je nutné dodržet váhový limit 3,5 kg (včetně 20% rezervy) a přispět k vědeckému poznání v některé z těchto kategorií:

 • snímkování okolí místa přistání (priorita 1)
 • dlouhodobé sledování počasí a výzkum atmosféry (priorita 1)
 • studium podpovrchového rozložení vody v místě přistání (priorita 2)
 • sledování uvolňování těkavých látek z povrchu do atmosféry (priorita 2)
 • sledování radiačního prostředí (priorita 2)
 • geofyzikální výzkum vnitřní stavby Marsu (priorita 2)

S ohledem na velmi krátkou dobu na přípravu a vývoj se předpokládá již pokročilá úroveň rozpracování a vyřešení kritických otázek navrženého přístroje. Kompletní zadávací dokumentace k výzvě je ke stažení v levém panelu stránky. Česká kosmická kancelář si uvědomuje výjimečnost, kterou tato výzva představuje a je plně k dispozici pomoci českým pracovištím se zapojením. V případě jakýchkoli dotazů se neváhejte co nejdříve spojit s autorem článku.

Potenciální zájem o účast ve výzvě musí být povinně zaslán do 15. dubna 2015 s využitím webové formuláře dostupného na oficiálních stránkách výzvy (viz odkaz v levém panelu). Vlastní projektový návrh na spoluúčast na přístroji navrženém IKI RAN nebo na samostatný evropský přístroj je nutné odeslat do 2. června 2015. Projektový návrh musí mimo technické řešení, vědecký přínos a časový harmonogram obsahovat také jasně identifikovaný zdroj financování. V případě České republiky je jako nejschůdnější využít prostředky z programu ESA PRODEX, který spravuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.