You are here

2014 YP Virtual Forums

Zúčastněte se online Mezinárodního astronautického kongresu v Torontu

Výbor WD-YPP (Workforce Development – Young Professionals Programme Committee) Mezinárodní astronautické federace (International Astronautical Federation, IAF) podporuje mladé profesionály a připravuje a pořádá pro ně každoročně řadu akcí v rámci Mezinárodního astronautického kongresu (International Astronautical Congress, IAC).

Jednou z těchto akcí jsou i tzv. Virtuální fóra, která představují příležitost pro všechny, kteří se nemohou osobně zúčastnit Mezinárodního astronautického kongresu, ale i přes to mají zájem si vyslechnout zajímavé prezentace a zapojit se do následné diskuze. To vše je možné udělat online z pohodlí svého domova či kanceláře a stačí k tomu jen počítač s internetovým připojením.

V rámci 65. Mezinárodního astronautického kongresu, který se bude konat od 29. září do 3. října 2014 v kanadském Torontu, jsou naplánovány prezentace na tato témata:

  • Vzdělávání a šíření povědomí o kosmonautice
  • Soutěž studentských týmů
  • Družicová navigace a telekomunikace
  • Pilotované kosmické lety
  • Řízení letu

Více informací o jednotlivých prezentacích, jejich termíny a způsob, jak je možné se k nim připojit, je možné nalézt na webu v externích odkazech tohoto článku.

V rámci Mezinárodního astronautického kongresu v Torontu pořádá výbor WD-YPP i celou řadu dalších akcí. Patří mezi ně zejména tři akce zaměřené na networking, na kterých je možné navázat celou řadu důležitých kontaktů s mladými lidmi z celého světa.

Pokud máte zájem o bližší informace o aktivitách výboru WD-YPP, kontaktujte autora článku, který je členem tohoto výboru.