Jste zde

Role v konsorciu

Naučte se orientovat v rolích v konsorciu

Většina projektů v rámci ESA probíhá v konsorciu, kde je hlavní dodavatel (tzv. Prime Contractor) a jeden či více subdodavatelů (tzv. Subcontracotor nebo Suplier). Hlavní dodavatel má zodpovědnost za řízení celého projektu a práci všech subdodavatelů pod ním. Oproti tomu subdodavatel má zodpovědnost pouze za svou část práce na projektu.

Konsorcia se také často skládají z mnoha pracovišť z více států, je proto potřeba se na tuto skutečnost připravit a umět pracovat v mezinárodním a multikulturním prostředí. Ještě před tím, než se pracoviště rozhodne projektový návrh napsat, je potřeba, aby si uvědomilo svou roli v rámci budoucího konsorcia.

Pracoviště je schopné obsáhnout celý projekt

Pokud je pracoviště schopné obsáhnout celý projekt, potom většinou celý projektový návrh podává samo.

Pracoviště je schopné zvládnout většinu projektu

Pokud je pracoviště schopné zvládnout většinu projektu, hodí se pro něj role hlavního dodavatele a hledá si své subdodavatele.

Pracoviště je schopné zvládnout pouze menší část projektu

Pokud je pracoviště schopné zvládnout pouze menší část projektu, potom je výhodnější role subdodavatele a připojení se k nějakému konsorciu.

Pracoviště není schopné zvládnout ani malou část projektu

Pokud je projekt pro pracoviště svým zaměřením příliš vzdálený, je lepší šetřit čas a finance a projektový návrh nepodávat.

Je důležité si uvědomit, že s rostoucí odpovědností v rámci konsorcia roste i práce a odpovědnost za přípravu projektového návrhu a následné řízení celého projektu. Pro nová pracoviště se proto doporučuje, aby začala s rolí subdodavatele v konsorciu se zkušeným hlavním dodavatelem. Budou mít méně práce s psaním projektového návrhu a řízením následného projektu a díky tomu i více času soustředit se na samotnou práci na projektu. Také budou mít příležitost se učit od zkušenějších pracovišť.

Další nezbytnou podmínkou pro vstup do konsorcia jsou kontakty, nejlépe ty osobní. Z tohoto důvodu je pro pracoviště výhodné, pokud se účastní tuzemských i zahraničních seminářů, workshopů a kongresů. Právě na těchto místech se lze často seznámit s pracovišti, která se později mohou stát partnery v některém z projektů. Pokud má pracoviště zájem se do daného tendru zapojit, avšak nezná nikoho, s kým by mohlo spolupracovat, je zde funkce „Current Experession of Interest“ v elektronickém systému EMITS. Pomocí této funkce mohou pracoviště zjistit, kdo další má o daný tendr zájem, nebo naopak všem ostatním svůj zájem sdělit.

Pokud máte jakékoliv dotazy k řízení projektů v kosmonautice, neváhejte kontaktovat autora tohoto článku.