Jste zde

Psaní projektových návrhů

Naučte se psát projektové návrhy v rámci ESA

Pro zapojení do projektů ESA je nejprve nezbytné uspět v otevřené mezinárodní soutěži a získat daný projektu. Tomu ve většině případů předchází psaní projektových návrhů. Každé z pracovišť, které má zájem s ESA spolupracovat, se proto musí naučit, jak takový projektový návrh napsat.

Každý projektový návrh je odpovědí na zadávací dokumentaci, té se proto musí přizpůsobit. Podoba projektových návrhů se tedy řídí zadávací dokumentací a tendr od tendru se může lišit. Základní struktura je ale vždy podobná a skládá se z těchto částí:

Cover Letter

Cover Letter hraje klíčovou roli při otevírání projektového návrhu a měl by obsahovat základní informace o autorech a kontaktních osobách, deklarování shody s požadavky zadavatele, shrnutí ceny, seznam subdodavatelů a potvrzení doby platnosti návrhu (obvykle to bývá 4 měsíce).

Technical Proposal

Technical Proposal je nejdůležitější částí projektového návrhu a hraje klíčovou roli při hodnocení jednotlivých návrhů. Právě na základě této části se ESA nejčastěji rozhoduje, komu udělí kontrakt. Technical proposal by měl obsahovat informace o technických zkušenostech pracoviště a klíčových osob projektového týmu, širší úvod do problematiky, všeobecnou technickou diskuzi a detailní technický popis.

Administrative Proposal

Poslední částí je Administrative Proposal, který se skládá z manažerské, finanční a smluvní části a obsahuje informace o zkušenostech pracoviště a klíčových osob projektového týmu, manažerský plán, informace o ceně a souhlas s návrhem smlouvy a případně její komentář či upřesnění.

Je nutné si uvědomit, že ne vždy je možné splnit všechny požadavky v zadávací dokumentaci. Všechny tyto odchylky (ať už kladné či záporné) je třeba v projektovém návrhu patřičně vysvětlit. Pro nová a méně zkušená pracoviště je výhodnější, když se zapojí do většího konsorcia, kde budou mít roli jednoho ze subdodavatelů. Subdodavatel dodává pouze svou část projektového návrhu, o zbytek se postará hlavní dodavatel.

Pokud máte jakékoliv dotazy k řízení projektů v kosmonautice nebo psaní projektových návrhů, neváhejte kontaktovat autora tohoto článku.