PRODEX

PROgramme de Développement d'EXpériences scientifiques

Program rozvoje vědeckých experimentů

Doba trvání programu: 2011 – 2015 (6. období)

Celkový rozpočet: 189,26 mil. €

Příspěvek ČR: 5,50 mil. €

Členské státy

Belgie, Česká republika, Dánsko, Irsko, Nizozemí, Norsko, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Švýcarsko

Obsah

Program PRODEX je určený primárně pro financování vývoje a výroby vědeckých přístrojů nebo experimentů, jež byly v ESA oficiálně vybrány k vývoji v rámci některého z povinných či volitelných programů v oblasti vědeckého výzkumu vesmíru, průzkumu sluneční soustavy, mikrogravitace, pozorování Země či jiných vědeckých odvětví. Umožňuje financování vývoje vědeckých experimentů zejména v menších členských zemích ESA, které nemají národní kosmický program. Z programu PRODEX lze financovat jak vývoj a výrobu hardware, tak nezbytný software a přípravné studie. Lze financovat i vědeckou analýzu získaných dat, to však není hlavní prioritou programu. Výhodou oproti jiným programům je, že v PRODEX se může příspěvek členského státu akumulovat a nemusí být v relativně krátkých obdobích plně využit.

Záležitosti týkající se programu PRODEX jsou projednávány Výborem vědeckého programu (SPC) a administrovány kanceláří ESA PRODEX Office. Na posouzení obsahových otázek využívání programu PRODEX ustavilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Český výbor PRODEX (CPC), jakožto svůj expertní poradní orgán.

Současný stav

Aktuálně jsou z programu PRODEX v České republice financovány práce na vědeckých přístrojích pro sondy Solar Orbiter, JUICE a Proba-3. Dostupné finanční prostředky v programu umožňují realizaci nových projektů.

Způsob zapojení

Sekretariát Českého výboru PRODEX přijímá průběžně projektové návrhy na financování. Návrh musí splňovat specifické požadavky a být v souladu s prioritami ustanovenými CPC, které jsou popsány v samostatném návodu na odkaze v levém sloupci. Vyhodnocení návrhu trvá až 6 měsíců, proto je vhodné podat projektový návrh co nejdříve a již v něm s tímto prodlením počítat.