Český výbor PRODEX

Role a složení Českého výboru pro program PRODEX

Pro hodnocení návrhů na financování projektů z programu PRODEX byl příkazem č. 49/2009 ministryně školství, mládeže a tělovýchovy zřízen 21. prosince 2009 odborný poradní orgán Český výbor PRODEX (CPC – Czech PRODEX Committee). Tento příkaz byl změněn příkazem č. 51/2011 ministra školství, mládeže a tělovýchovy. CPC zejména posuzuje žádosti o financování vědeckých projektů z prostředků PRODEX, monitoruje a vyhodnocuje realizované projekty a zpracovává zprávy o postupu prací.

Do Českého výboru PRODEX byli nominováni zástupci vědecko-výzkumné obce, reprezentující obory kosmického výzkumu v České republice a zástupci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva dopravy. Prostředky v programu PRODEX jsou primárně určeny k financování českých pracovišť. V případě potřeby financovat z českého příspěvku práci zahraničních projektových partnerů bude souhlas k této výjimce závislý na rozhodnutí CPC.

Členové výboru 

Zdeněk Němeček (předseda), Matematicko-fyzikální fakulta UK

Petr Heinzel, Astronomický ústav AV ČR

Ivan Procházka, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT

Petra Koucká Knížová, Ústav fyziky atmosféry AV ČR

Jan Janík, Přírodovědecká fakulta MU

Jaroslav Sobota, Ústav přístrojové techniky AV ČR

Michal Václavík, Česká kosmická kancelář

Ivo Hering, Ministerstvo průmyslu a obchodu

Ondřej Šváb, Ministerstvo dopravy

Sekretariát

Ondřej Novák, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy