Jste zde

Letové příležitosti v GSTP-6.3

Navrhněte vlastní technologii pro letové ověření ve vesmíru či na suborbitálním letu

Evropská kosmická agentura nabízí permanentně otevřenou příležitost k poptávání a nabízení letových příležitostí pro ověření technologií na oběžné dráze, nosných raketách či suborbitálních letech. Tato výzva platí v průběhu celé doby trvání programu GSTP-6, z něhož budou potenciální projekty hrazeny, tedy do roku 2016.

Cílem výzvy je:

  • identifikovat příležitosti pro ověření technologií během letu na družici, raketě nebo suborbitální letu,
  • vytipovat technologie, které takovéto letové ověření vyžadují a
  • provést výběr z poptávaných technologií a nalézt k nim vhodné letové kapacity.

Letové příležitosti se mohou nabízet jak na družicích ESA, tak na misích národních či soukromých. Vítány jsou nejen velké družice, ale i malé mise včetně cubesatů. Obdobně též návrhy na technologie k letovému ověření mohou pocházet nejen z programů ESA, ale i z iniciativy národních kosmických agentur či přímo od průmyslu. Navrhované technologie mohou spadat do kterékoli z 25 kategorií technologického stromu ESA s aplikací ve všech sférách kosmonautiky vyjma družicových telekomunikací. V okamžiku podání poptávky po letovém ověření by měla daná technologie již dosahovat úrovně TRL 5-6, přičemž cílem letového ověření je posunout ji na TRL 8-9.

Žádosti o letové ověření se podávají prostřednictvím dedikovaného webového portálu, do nějž žadatel získá přístup po zaslání emailové žádosti. Návod, jak postupovat a kontakty na odpovědné pracovníky ESA, naleznete v dokumentu s plným zněním výzvy na odkazu v levém panelu. V případě vybrání technologie a nalezení vhodné letové příležitosti ESA uzavře s žadatelem smlouvu na zhotovení letového kusu včetně nezbytné úpravy pro integraci na letový nosič. Pro uzavření kontraktu je též podmínkou závazný příslib národní delegace, že tento projekt podporuje a že pro něj v rozpočtu GSTP zajistí finance.

Tato výzva je otevřena v rámci programu GSTP-6 - Element 3. Česká republika v elementu 3 v tuto chvíli není, ale zájem ze strany pracovišť o letové příležitosti může být podkladem k diskusi s odpovědnými orgány ve státní správě o možnosti do elementu 3 vstoupit. V případě zájmu o projednání dostupných příležitostí či jiných dotazů ohledně programu GSTP kontaktujte prosím autora článku.