GSTP-6

General Support Technology Programme - Period 6

Obecný podpůrný technologický program

Doba trvání programu: 2013 – 2017 (GSTP-6)

Celkový rozpočet: 650,00 mil. €

z toho pokryto: 591,71 mil. €

celkový příspěvek ČR: 5,60 mil. € 

Členské státy

Belgie, Česká republika, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Kanada, Lucembursko, Německo, Nizozemí, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Velká Británie

Obsah

GSTP je volitelný program ESA, který již funguje od roku 1993 a nyní se nachází ve své šesté fázi. Každá fáze probíhá pět let a má formálně lehce upravenou obsahovou náplň, ačkoli základní myšlenka zůstává nezměněna. Program slouží k rozvoji technologií napříč všemi doménami vyjma telekomunikací od TRL 4 (ověření v laboratoři) do TRL 8 (ověření letovým experimentem ve vesmíru). Plynule tak navazuje na program TRP, který technologie rozvíjí již od počáteční myšlenky.

Šestá fáze programu se skládá ze čtyř elementů, každý se specifickým účelem, přičemž vložené prostředky do elementu 1 lze v případě potřeby přesunout do elementů ostatních. Pokud na konci šestého období část financí zůstane nevyčerpána, lze je přesunout do období příštího.

  • Element 1 - Support Technology Activities for Projects and Industry subelement / příspěvek ČR: 3,462 milionu €
  • Element 1 - Small Missions Initiative subelement / bez příspěvku ČR
  • Element 2 - Competitiveness / příspěvek ČR: 0,036 milionu €
  • Element 3 - Technology Flight Opportunities / bez příspěvku ČR
  • Element 4 - Precise Formation Flying Demonstration / příspěvek ČR: 2,102 milionu €

Způsob zapojení a současný stav

Každý element má svá specifická pravidla zapojení a jinou aktuální situaci, které jsou detailně popsány samostatných článcích. Pro aktivity hrazené z elementu 1 je v první řadě nutno získat podporu národní delegace do Výboru pro průmyslovou politiku ESA, která se skládá ze zástupců Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a Ministerstva dopravy ČR.