Jste zde

Kurz managementu IPM-13

Zúčastněte se kurzu projektového managementu IPM-13

Česká kosmická kancelář je členskou organizací výboru IPMC Mezinárodní astronautické federace, jehož aktivity se zaměřují na projektový management v mezinárodních kosmických projektech a programech. Česká kosmická kancelář má díky tomuto členství příležitost dvakrát ročně nominovat české účastníky na kurzy IPM. Tyto kurzy pořádá NASA v rámci programu APPEL v Kennedyho kosmickém středisku na Floridě a jsou zaměřeny na řízení mezinárodních kosmických projektů. Příští kurz, označený jako IPM-13, se bude konat od neděle 22. do pátku 27. února 2015.

Kurzy IPM jsou určeny zejména pro vedoucí pracovníky, kteří se touto problematikou aktivně zabývají. Pravidelně se jich účastní asi 40 až 50 projektových manažerů z celého světa. Výuka probíhá každý den od ranních hodin až do pozdního odpoledne a skládá se z přednášek, skupinových diskuzí, praktických cvičení a případových studií. Večery jsou věnovány domácí přípravě nebo networkingu.

Mezi instruktory jsou přední odborníci na mezinárodní projektový management z NASA, ESA, JAXA a dalších kosmických agentur, ale také projektoví manažeři z velkých mezinárodních firem. Účastníci kurzu si rozšíří své znalosti z oblasti projektového managementu a jeho specifik v různých kosmických agenturách, právní úpravy mezinárodního obchodu nebo komunikace v mezikulturním prostředí. Naučí se také předcházet kulturním a etickým problém, kterým mohou při práci na mezinárodních projektech čelit. Kurz je také skvělou příležitostí k navázání mezinárodních kontaktů a spolupráce.

Česká kosmická kancelář na tento kurz v minulosti nominovala již šest účastníků. Všichni z nich svou účast hodnotí velice pozitivně, chválí profesionalitu organizátorů, vysokou úroveň jednotlivých přednášek a cvičení, aplikovatelnost poznatků do své praxe i přátelskou atmosféru mezi účastníky. O zkušenostech Martina Kašky (Synpo) a Davida Latifa (EGGO Space), kteří se kurzu zúčastnili v únoru 2014, si můžete přečíst v devátém čísle našeho časopisu. Zkušenosti Jiřího Bergera (e-Fractal), který se kurzu zúčastnil v červenci 2014, jsou shrnuty ve článku Zkušenosti z kurzu IPM-12 na našem webu. Odkaz na deváté číslo časopisu Czechspace i na článek na webu naleznete v menu nalevo v souvisejících článcích.

Pokud vás tato příležitost zaujala, kontaktujte autora článku a zašlete mu svůj odborný životopis v angličtině nejpozději do pátku 5. prosince 2014. Účastníci si hradí náklady na cestu a pobyt, proto je podmínkou přijetí nominace závazné potvrzení o zajištění financí na úhradu těchto nákladů. Stravování během výuky a doprava mezi hotelem a Kennedyho kosmickým střediskem jsou zajišťovány pořadatelem. Konečný výběr nominovaných zájemců provádí NASA. Bližší popis kurzu a jeho program naleznete v příloze.