Jste zde

Kurz managementu IPM-10

NASA nabízí týdenní kurz řízení mezinárodních projektů v kosmonautice IPM-10

NASA pořádá v Kennedyho kosmickém středisku na Floridě od 14. do 19. července kurz zaměřený na problematiku řízení mezinárodních projektů v kosmonautice. Česká kosmická kancelář přijímá do 2. května žádosti o účast a vybere z nich jednoho kandidáta, kterého do kurzu navrhne za Českou republiku.

Česká kosmická kancelář má díky svému členství ve Výboru pro řízení mezinárodních projektů v kosmonautice (IPMC) pod Mezinárodní astronautickou federací (IAF) dvakrát ročně možnost nominovat českého zástupce do kurzu International Project Management Course, který je zaměřený na řízení uplatňované v mezinárodních kosmických projektech. Tyto kurzy jsou pořádané v rámci programu NASA APPEL (The Academy of Program/Project & Engineering Leadership) a probíhají v Kennedyho kosmickém středisku na Floridě. Příští kurz IPM-10 se bude konat od 14. do 19. července 2013.

Kurz je určený pro vedoucí pracovníky se zkušenostmi z mezinárodních projektů v kosmonautice a skládá se z přednášek i praktických cvičení. Výuka probíhá každý den od ranních hodin až do pozdního odpoledne. Kurz se zaměřuje zejména na projektový management, komunikační dovednosti a kooperaci v mezinárodním a multikulturním prostředí a legislativu a představuje také příležitost navázat mezinárodní kontakty a přetavit je později ve společný projekt nebo spolupráci. V roce 2011 se tohoto kurzu zúčastnili i dva čeští zástupci, o jejich zkušenostech si můžete přečíst ve čtvrtém čísle našeho časopisu Czechspace.cz.

Pokud Vás tato příležitost zaujala, kontaktujte autora článku a zašlete mu svůj životopis nejpozději do 2. května 2013. Podmínkou přijetí nominace do výběrového řízení jsou adekvátní zkušenosti a také závazné potvrzení o zajištění financí pro uhrazení cesty a pobytu. Stravování bude během výuky zajištěno pořadatelem. Konečný výběr nominovaných zájemců provádí NASA. Informace o cílech kurzu a jeho program naleznete v příloze.