Jste zde

Kurz managementu IPM-11

NASA nabízí týdenní kurz řízení mezinárodních projektů v kosmonautice IPM-11

NASA na Floridě v Kennedyho kosmickém středisku pořádá od 23. do 28. února 2014 kurz zaměřený na řízení mezinárodních projektů v kosmonautice. Díky České kosmické kanceláři mají i čeští zájemci unikátní příležitost se tohoto kurzu zúčastnit, své nominace mohou posílat až do 12. prosince 2013.

Česká kosmická kancelář je členskou organizací ve Výboru pro řízení mezinárodních projektů v kosmonautice (IPMC) pod Mezinárodní astronautickou federací (IAF). Toto členství jí umožňuje dvakrát ročně nominovat českého zástupce do kurzu International Project Management Course, který probíhá v rámci programu NASA APPEL (The Academy of Program/Project & Engineering Leadership). Příští kurz IPM-11 se koná od neděle 23. do pátku 28. února 2014 v Kennedyho kosmickém středisku na Floridě.

Kurz je zaměřen na řízení mezinárodních projektů v kosmonautice, je určen zejména pro vedoucí pracovníky, kteří se touto problematikou zabývají, a pravidelně se jej účastní zhruba 40 až 50 účastníků z celého světa. Výuka probíhá každý den od ranních hodin až do pozdního odpoledne a skládá se ze série přednášek a praktických cvičení, večery jsou věnovány domácí přípravě nebo networkingu. Mezi instruktory jsou přední odborníci z NASA, ESA a JAXA a účastníci si rozšíří své znalosti z oblasti projektového managementu, legislativy a spolupráce a komunikace v mezinárodním a multikulturním prostředí. Kurz je také skvělou příležitostí k navázání mezinárodních kontaktů a spolupráce. V roce 2011 se zúčastnili i dva čeští zástupci, o své zkušenosti se podělili ve čtvrtém čísle našeho časopisu Czechspace.cz.

Pokud Vás tato příležitost zaujala, kontaktujte autora článku a zašlete mu svůj odborný životopis v angličtině nejpozději ve čtvrtek 12. prosince 2013. Účastníci si hradí náklady na cestu a pobyt, proto je podmínkou přijetí nominace závazné potvrzení o zajištění financí na úhradu těchto nákladů. Stravování během výuky je zajišťováno pořadatelem. Konečný výběr nominovaných zájemců provádí NASA. Bližší popis kurzu a jeho program naleznete v příloze.