GSTP-6.2

General Support Technology Programme / Period 6 - Element 2

Obecný podpůrný technologický program - Element 2 na podporu konkurenceschopnosti

Doba trvání programu: 2013 – 2017 (GSTP-6.2)

Celkový rozpočet: 36,77 mil. €

příspěvek ČR: 0,036 mil. € 

Členské státy

Belgie, Česká republika, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Německo, Nizozemí, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Švédsko, Švýcarsko, Velká Británie

Obsah

Cílem je podpořit konkurenceschopnost evropského kosmického průmyslu na světovém trhu, dlouhodobě posílit jeho strategickou pozici a iniciovat transfer kosmických technologií do běžného použití. Element 2 také umožňuje vyvinout produkty, jež v Evropě v současnosti chybí, musí se dovážet a jejichž potřeba vyplývá z nových mezinárodních nařízení, standardů či přechodu k novým technologiím. 

Pro tyto účely ESA publikovala permanentně otevřenou výzvu AO7499, na kterou může kdykoli jakékoli pracoviště zareagovat a podat návrh na financování své aktivity. Jelikož smyslem elementu 2 je vyvíjet produkty s vidinou budoucího komerčního využití, hradí ESA náklady pro vývoj pouze částečně dle následujícího rozdělení:

Aktivity do TRL 5 (např. inženýrský model, prototyp, software ve verzi beta)

  • Činnost univerzit a výzkumných ústavů jako subdodavatelů, kteří nemají na finálním produktu žádný komerční zájem, může být hrazena agenturou ze 100 %, pokud tato částka nepřekročí 30 % z celkového rozpočtu dané aktivity.
  • Činnost průmyslových podniků může být financována nanejvýš ze 75 % celkových nákladů dané aktivity.

Aktivity TRL 5 – TRL 7 (kvalifikační model, dokončený software, ověření na oběžné dráze)

  • Činnost malých a středních podniků, univerzit a výzkumných ústavů může být hrazena do výše 75 % z celkových nákladů na danou aktivitu.
  • Činnost ostatních organizací, zpravidla velkých průmyslových firem, může být hrazena do výše 50 % z celkového rozpočtu dané aktivity.

Způsob zapojení

V systému EMITS je publikována dlouhodobá výzva AO7935, na kterou je možné zareagovat kdykoli do konce roku 2015.