Výzkum hlavou dolů

Výzva k předkládání výzkumných záměrů pro ESA Bed-Rest studie

Některé aspekty vlivu mikrogravitace na lidský organizmus lze relativně snadno zkoumat i na Zemi, dlouhodobým upoutáním člověka na lůžko. ESA na rok 2015 takovouto studii chystá a hledá pro ni experimenty. Získané poznatky pomohou nejen kosmonautům, ale projeví se také v péči o pacienty v nemocnicích a léčebnách dlouhodobě nemocných.

Evropská kosmická agentura vyhlásila v říjnu 2013 další výzvu k předkládání záměrů na výzkum vlivu kosmického letu na člověka. Jedná se o studium změn v lidském těle způsobených vlivem mikrogravitace. Na Zemi lze reálně tohoto stavu dosáhnout pouze na krátkou dobu, ale některé vlivy lze simulovat i dlouhodobým umístěním pokusné osoby na lůžko se sklonem 6° (tzv. bed-rest), kdy je hlava níže než nohy.

Chystaná bed-rest studie patří mezi dlouhé, kdy je skupina 8-12 pokusných osob dva týdny pozorována pro získání srovnávacích dat. Následuje 60 denní fáze upoutání na lůžko a závěrečných 14 dní, kdy probíhá zotavení a sledování návratu do normálu. Experimenty prováděné ve fázi upoutání na lůžko by pokud možno vůbec neměly vyžadovat pozici sledované osoby vsedě nebo ve stoje. Neočekává se také, že by měly být ověřovány nové metody potlačení negativních vlivů. Oblasti zaměření experimentů jsou následující:

  • celková lidská fyziologie
  • kosti a svaly
  • výživa a metabolismus
  • neurologie
  • kardiovaskulární systém
  • rehabilitace
  • farmakologie
  • funkce trávicího traktu, sleziny, ledvin, jater, slinivky
  • imunologie
  • endokrinologie

Vědecké instituce se zájmem o podání návrhu do výzvy musí být z členských států ESA, které jsou zapojeny do volitelného programu ELIPS-4. Sem patří Belgie, Česká republika, Dánsko, Francie, Irsko, Itálie, Německo, Nizozemí, Norsko, Rakousko, Rumunsko, Švédsko, Švýcarsko, Velká Británie a Kanada, která má v ESA zvláštní status spolupracujícího státu. Ostatní členské státy ESA a státy s dohodou o spolupráci mohou také na návrzích participovat, musí ale zajistit podmínky u svých národních kosmických agentur. Vybrané experimenty se začnou připravovat v polovině roku 2014 a jejich realizace, tj. začátek bed-rest studie, se očekává ve druhé polovině roku 2015.

Vyjádření zájmu (Letter of Intent) o podání projektového návrhu je nutno odevzdat do 4. listopadu 2013 na email bedrest@esa.int. Následně se bude 11. listopadu 2013 konat ve středisku ESA/ESTEC informační workshop, kde bude možné diskutovat problémy související s jednotlivými návrhy a také se seznámit s kolegy a případnými spoluřešiteli. Kompletní znění projektových návrhů je třeba na výše zmíněný email zaslat nejpozději do 6. ledna 2014.

Formuláře k výzvě včetně podrobnějších informací v oficiálním textu výzvy AO-13-BR naleznete v levém sloupci. Česká kosmická kancelář vám v případě zájmu nabízí konzultaci tématu navrhovaného experimentu, pomoc s vyhledáním finančních zdrojů a přípravou projektového návrhu.