ELIPS

European Programme for Life and Physical Sciences in Space - Science Core Activities

Program pro vědy o životě a fyzikální vědy - hlavní vědecké aktivity

Doba trvání programu: 2013 - 2016 (ELIPS-4)

Celkový rozpočet: 388,00 mil. €

z toho pokryto: 210,08 mil. €

příspěvek ČR: 1,60 mil. €

Členské státy

Belgie, Česká republika, Dánsko, Francie, Irsko, Itálie, Kanada, Německo, Nizozemí, Norsko, Rakousko, Rumunsko, Švédsko, Švýcarsko a Velká Británie

Obsah

Program ELIPS byl zahájen v roce 2002 a pokrývá širokou škálu aktivit od základního po aplikovaný výzkum v disciplínách jako je základní fyzika, fyzika kapalin a hoření, materiálový výzkum, biologie, exobiologie, adaptace a práce člověka ve stavu mikrogravitace. Aplikovaný výzkum je zastoupen novými postupy v medicíně, vývojem pokročilých materiálů či využíváním biotechnologií. S ohledem na směřování světové kosmonautiky na pilotovaný průzkum sluneční soustavy jsou součástí programu výzkumné aktivity týkající se radiační ochrany, zdraví člověka a jeho výkonnosti v extrémních podmínkách, psychologie, produkce jídla a systémů zajištění životních podmínek ve vesmíru. V rámci programu ELIPS jsou prováděny také vzdělávací aktivity na palubě Mezinárodní kosmické stanice (ISS).

Pro experimenty řešené v programu ELIPS je možné využívat ISS, zejména pak laboratorní modul Columbus. Dále pak návratové moduly, výškové sondážní rakety, parabolické lety, pádové věže a vybrané pozemní vybavení. Finanční prostředky z programu jsou určeny zejména na vývoj a výrobu vybavení pro experimenty. Financování zpracování dat z experimentů a vývoje přístrojů pro experimenty s využitím parabolických letů a pádových věží z programu ELIPS hrazeno není a je potřeba jej zajistit z jiných zdrojů (například program ESA PRODEX).

Záležitosti týkající se programu ELIPS jsou v ESA spravovány Programovou radou pro pilotované lety, výzkum v mikrogravitaci a průzkum sluneční soustavy (PB-HME), která spolupracuje se svým Vědecko-technickým poradním výborem (PB-HME/EUB).

Způsob zapojení

Do programu ELIPS se dá zapojit pomocí tematicky členěných výzev, z nichž některé vycházejí každoročně a některé s delší periodou, či úplně nepravidelně. 

Současný stav

Pro česká pracoviště je k dispozici trvale otevřená výzva CORA určená pro podávání projektových záměrů využívajících parabolických letů, pádové věže a vědecké pozemní vybavení. Do konce roku 2014 bude probíhat vyhodnocování Výzvy pro podávání projektových návrhů na využívání ISS (ILSRA-2014).