Jste zde

Vysokoškolské stáže YGT na rok 2015

Nové stáže pro vysokoškolské studenty, doktorandy a čerstvé absolventy na rok 2015

Evropská kosmická agentura v rámci programu Young Graduate Trainee zveřejňuje pravidelně (většinou v ročním intervalu) nabídky stipendijních stáží pro mladé odborníky z členských a spolupracujících států ESA. Nabízené stáže YGT bývají realizovány ve všech střediscích ESA, na ESA-HQ, na evropské kosmické základně v Kourou a méně často i v dalších partnerských zařízeních ESA. Pozice jsou určeny absolventům magisterských programů vysokých škol bez pracovních zkušeností i postgraduálním studentům.

Podrobné informace o stážích YGT a konkrétně vypsaných pracovních pozic zájemci naleznou na webu ESA (viz odkazy v levém sloupci).

POZOR! Další nabídky pozic YGT mohou být na stránky postupně doplňovány.

Případným zájemcům doporučujeme kontaktovat Českou kosmickou kancelář na adrese urbar@czechspace.cz.

Zájemci mají na stážích YGT možnost získat pracovní zkušenosti přímo v mezinárodních programech ESA, a to hlavně v inženýrských a vědeckých disciplínách. Stáže poskytují příležitost práce v odborných týmech pod dozorem zkušených specialistů a poradců ESA. Roční pracovní pobyt v ESA může pomoci při následném studiu nebo při nástupu do zaměstnání, a to především v případě spolupráce s některou z firem evropského kosmického průmyslu anebo v mezinárodní výzkumné organizaci. Každý zájemce má však možnost podat pouze jednu žádost o účast v YGT. V případě kladného posouzení ze strany ESA jsou vybraní žadatelé kontaktováni a pozváni k osobnímu pohovoru do ESA (typicky únor-březen následujícího roku po podání žádosti).