Jste zde

Young Graduate Trainee programme

Stáže pro vysokoškolské studenty, doktorandy a čerstvé absolventy magisterského studia ze všech členských a spolupracujících států ESA

Evropská kosmická agentura v rámci programu Young Graduate Trainee zveřejňuje pravidelně (většinou v ročním intervalu) nabídky stipendijních stáží pro mladé odborníky z členských a spolupracujících států ESA.

Nabízené stáže YGT bývají ve všech střediscích ESA, na ESA-HQ, na evropské kosmické základně v Kourou a méně často i v dalších partnerských zařízeních ESA. Pozice jsou určeny absolventům magisterských programů vysokých škol bez pracovních zkušeností i postgraduálním studentům.

Zájemci mají na stážích YGT možnost získat pracovní zkušenosti přímo v mezinárodních programech ESA, a to hlavně v inženýrských a vědeckých disciplínách. Pracují jako členové odborných týmů pod dozorem zkušených specialistů a poradců ESA. Roční pracovní pobyt v ESA jim může pomoci při následném studiu nebo při nástupu do zaměstnání, a to především v případě spolupráce s některou z firem evropského kosmického průmyslu anebo v mezinárodní výzkumné organizaci.

Každý zájemce má však možnost podat pouze jednu žádost o účast v YGT. V případě zájmu ze strany ESA jsou vybraní žadatelé kontaktováni a pozváni k osobnímu pohovoru do ESA, nejčastěji na přelomu únoru a března následujícího roku po podání žádosti. V případě úspěšného absolvování přijímacího pohovoru nastupuje zájemce stáž po dohodě mezi dubnem až září daného roku. V tu dobu již musí mít ukončené univerzitní vzdělání magisterské úrovně.