Jste zde

Úspěch našich studentů v Mexiku

Šest českých studentů se úspěšně zúčastnilo mezinárodních kongresů SGC a IAC

V Guadalajaře, jednom z největších mexických měst, se tradiční mexická kultura mísí s moderním průmyslem. A právě Guadalajara se stala od 22. do 30. září 2016 centrem světové kosmonautiky. Konal se tam již 15. Space Generation Congress (SGC) následovaný 67. Mezinárodním astronautickým kongresem (IAC). Vedle pracovníků České kosmické kanceláře (CSO) se obou kongresů zúčastnila i početná výprava českých studentů. A přispěla k tomu i CSO, která jim k jejich účasti dopomohla.

O výrazné české úspěchy se postarala dvojice studentů Českého vysokého učení technického (ČVUT), Marek Novák a Jan Lukačevič. Jan na IAC prezentoval svou práci na projektu PREDATOR, na kterém společně s dalšími studenty ČVUT pracuje. Jeho úkolem je technická stránka celého projektu, tedy zaručit, že celé zařízení určené pro měření atmosférického tlaku vydrží extrémní podmínky v zemské stratosféře. „Na IAC se mi dostalo šance prezentovat můj výzkum v rámci projektu PREDATOR, který dokonce obdržel i mezinárodní ocenění British Interplanetary Society Award for Best Technical Paper. Z akce se tak vracím domů nejen s oceněním, ale i zážitky, pracovními kontakty a novým přáteli z celého světa,” shrnuje Jan. Dne 7. října, jen pár dnů po skončení IAC, se v rámci programu REXUS/BEXUS Evropské kosmické agentury (ESA) uskutečnilo také samotné vypuštění celého experimentu pomocí stratosférického balonu až do výšky přes 30 km. „Pozorovat, jak výsledek tisíců hodin práce stoupá vzhůru a posílá tolik potřebná data je zážitek na celý život,” uzavírá informace o svém projektu Jan.

Marek se mohl SGC a IAC zúčastnit díky grantovému programu Emerging Space Leaders (ESL) Mezinárodní astronautické federace (IAF), která jej vybrala spolu s dalšími 13 mladými lidmi z celého světa. To ale není všechno, Marek byl IAF vybrán také jako účastník Next Generation Plenary (NGP), v rámci kterého na IAC hovořil o svých aktivitách, zkušenostech a názorech. „NGP byla pro mě samotného obrovskou zkušeností z hlediska tzv. soft-skills, doposud to byla největší akce, na které jsem vystupoval na pódiu. Zpětně hodnotím zkušenost, kterou jsem díky ESL grantu získal, jako jednu z nejcennějších v mém životě,” říká ke své účasti Marek. Na IAC prezentoval i svůj výzkum, ve kterém se zabývá bezdrátovým přenosem energie pomocí mikrovln, tedy technologií spjatou s vesmírnými solárními elektrárnami. „Osobně se už několik let pohybuji na pomezí vědy a průmyslu, zatím hlavně v oblasti vývoje zdravotní techniky. Výsledky výzkumu prezentovaného na IAC se mi podařilo propojit se zkušenostmi z vývoje zdravotní techniky, což vedlo k založení vývojové firmy XGLU,” pokračuje ve výčtu svých současných aktivit.

Na IAC se podívaly i dvě české studentky z Karlovy univerzity, Lucie Davidová a Julie Nováková. Obě vyhrály cestu v rámci grantového programu ESA. Julie na IAC prezentovala své vzdělávací a popularizační aktivity. „Letošní IAC bylo nabité událostmi i plné zajímavých osobností a jsem nadšená, že jsem se jej mohla zúčastnit. V sekci o vzdělávání jsem měla přednášku o využití astrobiologie k přiblížení vědy širší veřejnosti. Přednášet v sekci hned po Billu Nyovi pro mě byla obrovská čest a úžasná zkušenost. Setkání s mnoha účastníky IAC mi navíc pomůže popularizační a vzdělávací aktivity dále rozvíjet. Doufám, že se mi podaří dění na IAC představit i těm, kteří se jej nemohli zúčastnit,” říká Julie, která o IAC píše i na svém blogu.

Lucie je zapojená do projektů „Poland Mars Analogue Simulation“ a „Moon Analogue Simulation Campaign“, jejichž cílem je uskutečnit čtrnáctidenní simulaci pobytu šestičlenné posádky na povrchu Marsu a Měsíce a získat tak mnoho cenných vědeckých poznatků. „Součástí simulace je také můj výzkum, ve kterém se zaměřuji na vazby mezi členy posádky a vztah posádky k řídícímu středisku pomocí několika psychologických metod včetně sociomapování,” shrnuje svůj výzkum, který prezentovala i na IAC, a dodává: „IAC pro mě byl neskutečný zážitek, který bez nadsázky změnil můj život. Získala jsem kontakty cenné pro budoucí práci, ale také kamarády a jedinečné zážitky, které jen tak nezapomenu. Krom toho jsem potkala mnoho lidí, kteří mě motivovali v další práci a podpořili v mých vizích.”

Další českou účastnicí byla Petra Píšová, která na IAC prezentovala svůj výzkum z ČVUT, kde se zabývala odrazy signálů GNSS, které deformují skutečnou polohu uživatele, a metodami vedoucími k jejich potlačení a využití. „Globální navigační družicové systémy dobře slouží již po dlouhá desetiletí v mnoha oblastech lidské činnosti. Problém ale nastává při požadavcích na přesnost určení polohy ve složitých prostředích, jako jsou úzké ulice měst nebo horská údolí, kde dochází k odrazu signálu od různých překážek. To vede i k různému zpoždění navigačního signálu a následně i k nepřesnému stanovení polohy uživatele,” nastiňuje problémy, kterými se ve svém projektu zabývala.

Posledním českým studentem, který se SGC a IAC zúčastnil, je Nikola Schmidt z Karlovy Univerzity. „Na SGC jsem byl členem skupiny zaměřené na Space Security Awareness, která se zabývala otázkou čištění oběžné dráhy od kosmického smetí a na IAC jsem měl následně dva příspěvky. První se zabýval architekturou laserového systému pro odklonění asteroidu při obraně Země, druhý pojednával o tzv. just securitization theory, tedy otázce oprávněné politické sekuritizace něčeho tak zdánlivě hypotetického, jako je pád asteroidů,” říká ke své cestě na oba kongresy Nikola. Oba dva články prezentované na IAC vycházejí z knihy o obraně planety, na které spolupracuje s 14 dalšími odborníky z několika zemí světa jako editor. Kniha by měla vyjít příští rok v nakladatelství Springer. Zkušenosti z IAC potom hodnotí následovně: „IAC je každoročně fantastické setkání lidí se společným nadšením pro vesmír a letošní rok byl o to zajímavější, že jsme s kolegy uzavřeli kruh vynikajících spoluautorů naší nastávající knihy.“

“Tito studenti jsou důkazem toho, že uspět v kosmonautice je možné už i v takhle mladém věku. Ale nejde to bez práce a zapojení do výzkumných nebo vývojových projektů. Příležitostí, jak se do takovýchto aktivit zapojit, existuje celá řada a ti nejlepší se třeba už příští rok podívají na SGC a IAC do australského Adelaide, kde budou mít stejně jako Jan, Marek, Julie, Lucie, Petra nebo Nikola příležitost své aktivity prezentovat před mezinárodní komunitou,” říká k úspěchu českých studentů Michal Kuneš z CSO. Informace o příležitostech pro zapojení do kosmických projektů a také příležitostech pro účast na těchto kongresech budou zveřejňovány na webu CSO a také rozesílány prostřednictvím skupiny Czech Space Network (CSN). CSN sdružuje české studenty a mladé profesionály se zájmem o aktivní zapojení do kosmonautiky a umožňuje jim vzájemnou komunikaci, spolupráci na nejrůznějších aktivitách, sdílení zkušeností a nápadů, setkávání a mnoho dalšího. Více informací je možné nalézt na adrese www.czechspacenetwork.cz.