Jste zde

TOWARDS eENVIRONMENT 2009 v Praze

CSO připravila sekci evropské konference o ochraně bezpečnosti a přírodního prostředí z vesmíru

Praha, 6. dubna 2009 - Česká kosmická kancelář připravila organizačně i obsahově speciální sekci věnovanou programu GMES (Global Monitoring for Environment and Security) na mezinárodní konferenci TOWARDS eENVIROMENT, která proběhla ve dnech 25. – 27. března 2009 v Praze v rámci českého předsednictví Rady EU.

Pro Českou republiku tato konference znamenala největší akci tohoto druhu doposud a byla zároveň důležitou příležitostí pro zástupce institucí, univerzit i firem pro navázání kontaktů, ale také jako zdroj inspirace pro vznik možných budoucích projektů v rámci GMES služeb. Cílem této konference bylo především otevřít bránu k programu GMES zájemcům ze střední a východní Evropy,“ říká vedoucí sekce GMES na konferenci Ondřej Mirovský z CSO.

V rámci této sekce získali uživatelé, představitelé průmyslu a všichni s rozhodovacími pravomocemi informace o stavu programu a seznámili se s tím, jak se země střední a východní Evropy mohou zapojit do programu GMES, a to jak jeho kosmického, tak pozemního segmentu.

Důležitým výstupem celé konference byla i jednoznačná shoda na potřebě silnějšího propojování programu GMES s dalšími evropskými programy SEIS (Shared environmental information systems) a INSPIRE (Infrastructure for Spatial Information in the European Community), které umožní efektivnější pořizování, předávání a vyhodnocování informací o životním prostředí. Pro potřebu takového vývoje se vyslovili ředitelka Evropské agentury životního prostředí Jacqueline McGlade a ředitel programu Pozorování Země ESA Volker Liebig.

Co je GMES?

GMES (Globální monitoring životního prostředí a bezpečnosti) je vedle navigačního systému Galileo druhým základním programem Evropského společenství. Strategickým cílem GMES je získávat s pomocí údajů z pozorovacích družic aktuální a kvalitnější informace o stavu krajiny, které jsou potřebné pro rozhodování o rozvoji regiónů, při zvládání katastrof či ochraně území nebo humanitárních akcích. Dalším cílem je sladit rozdílné národními standardy v oblasti globálního monitoringu životního prostředí a bezpečnosti v rámci celé Evropské unie.