Jste zde

Standardy ECSS pro projektový management

Naučte se orientovat v ECSS standardech zaměřených na projektový management

Existuje celá řada standardů pro projektový management. Většina z nich je univerzálních a umožňuje využití v nejrůznějších oborech lidské činnosti. Kosmonautika je však do značné míry specifická a vyvinula si proto vlastní sadu standardů pro projektový management. V Evropě se jedná o část ECSS standardů.

ECSS (European Cooperation for Space Standardization) standardy se skládají ze čtyř odvětví, jedno z nich se týká projektového managementu. Standardy v rámci tohoto odvětví postihují celou šíři manažerských činností a dělí se celkem do pěti disciplín (M-10, M-40, M-60, M-70 a M-80). První z nich obsahuje dva standardy, ostatní pouze jeden.

ECSS-M-ST-10C Rev.1

Plánování a provádění projektu (Project planning and implementation)

Standard poskytuje sadu nástrojů a procesů pro minimalizaci technických, časových a ekonomických rizik kosmických projektů pomocí stanovení požadavků a omezení, zavedení fází projektů a formálních milníků, vymezení projektových struktur a stanovení organizační struktury projektu.

ECSS-M-ST-10-01C

Organizace a průběh přezkoumání (Organization and conduct of reviews)

Standard poskytuje nástroje pro přezkoumání projektů, jehož hlavním účelem je komplexní posouzení stavu projektu vzhledem k jeho cílům.

ECSS-M-ST-40C Rev.1

Řízení konfigurace a informací (Configuration and information management)

Standard stanovuje požadavky na identifikaci, popis a řízení stavu technického popisu systému či produktu a to logickým a důsledným způsobem během všech etap projektu.

ECSS-M-ST-60C

Řízení nákladů a harmonogramu (Cost and schedule management)

Standard popisuje procesy pro plánování a řízení nákladů a harmonogramu kosmických projektů. Cílem je optimalizace využití lidských zdrojů, zařízení, materiálů a financí pro úspěšné dokončení projektu s ohledem na jeho náklady, harmonogram a technické parametry.

ECSS-M-ST-70A

Integrovaná logistická podpora (Integrated logistic support)

Standard popisuje požadavky na integrovanou logistickou podporu.

ECSS-M-ST-80C

Řízení rizik (Risk management)

Standard popisuje procesy pro včasnou identifikaci rizik, jejich posouzení, snížení jejich dopadu na projekt, jejich přijetí a řízení systematickým, proaktivním, komplexním a nákladově efektivním způsobem.

Pokud máte jakékoliv dotazy k řízení projektů v kosmonautice nebo ECSS standardům, neváhejte kontaktovat autora tohoto článku.