Jste zde

Standardy ECSS

Naučte se orientovat v ECSS standardech

V minulosti existovala celá řada standardů pro projektový management v kosmonautice. Své vlastní standardy měla ESA, jiné měly národní kosmické agentury či průmyslové organizace. Pro pracoviště proto nebylo jednoduché se v těchto standardech orientovat. To se změnilo až ve druhé polovině 90. let 20. století, kdy vznikly ECSS standardy.

Cílem zavedení ECSS (European Cooperation for Space Standardization) standardů bylo vytvořit soudržnou a jednotnou sadu uživatelsky přívětivých standardů. To přispívá k dosahování cenově efektivnějších kosmických programů a projektů, zvyšování konkurenceschopnosti evropského kosmického průmyslu, zvyšování kvality a spolehlivosti kosmických produktů, usnadnění komunikace mezi všemi zapojenými stranami a snížení rizika a zaručení kompatibility jednotlivých rozhraní. ECSS standardy samy o sobě nejsou závazné, těmi se stávají až v rámci tendrů a smluv, ve kterých jsou požadavky na využívání ECSS standardů zakotveny. Všechna zapojená pracoviště jsou potom odpovědna za prokázání shody s příslušnými požadavky.

Oblasti

ECSS standardy se dělí na 4 základní oblasti či odvětví - management, zajištění produktů (Product assurance), inženýrství (Engineering) a udržitelnost (Sustainability). Oblast managementu zavádí řídící procesy, které mají za cíl přispět k úspěšnému dokončení projektu s ohledem na náklady, harmonogram a technické parametry výsledného produktu. Oblast zajištění produktů pomáhá zajistit, že kosmické produkty budou plnit definované cíle v rámci kosmické mise a budou bezpečné, dostupné a spolehlivé. Oblast inženýrství pokrývá všechny technické aspekty kosmických systémů a produktů, zahrnuje samotný inženýrský proces a také vlastnosti výsledných kosmických produktů. Udržitelnost se zaměřuje na zmírňování tvorby kosmické tříště, planetární ochranu a vlivy kosmického prostředí.

Typy dokumentů

Součástí ECSS standardů jsou tři typy dokumentů - standardy (Standards), příručky (Handbooks) a technická memoranda (Technical memoranda). Pro přímé použití slouží pouze standardy, které obsahují ověřené požadavky a minimum popisného textu. Zbylé dva dokumenty nejsou normativní a poskytují další užitečné informace, navíc existují pouze pro oblasti zajištění produktů a inženýrství.

Značení

Značení ECSS dokumentů je jednotné. Vypadá následovně: ECSS-<X>-<YY>-<Number><Version>, kde <X> označuje odvětví standardů (P/S obecně pro ECSS systém, M pro management, E pro inženýrství, Q pro zajištění produktů a U pro udržitelnost), <YY> označuje typ dokumentu (ST pro standardy, HB pro příručky a TM pro technická memoranda), <Number> představuje jednu nebo dvě skupiny dvojciferných čísel (XX nebo XX-YY) a <Version> začíná písmenem A. Poslední dva údaje slouží k označení konkrétního dokumentu a jeho verze.

Pokud máte jakékoliv dotazy k řízení projektů v kosmonautice nebo ECSS standardům, neváhejte kontaktovat autora tohoto článku.