Jste zde

SOSI-CZ

Vývoj služeb nabízejících přístup k distribuovaným datovým zdrojům v ČR

Použití technologie SSE pro přístup k datovým zdrojům a vzájemnému propojení

Trvání projektu: 2008 až 2010

Vedoucí projektu: Miroslav Nováček

ESA projekt SOSI se skládá ze tří projektů řešených ve třech zemích EU – České Republice (SOSI-CZ), Rakousku (SOSI-A) a Maďarsku (SOSI-HU).

Hlavním cílem celého projektu bylo předvést použití technologie SSE (Service Support Environment) pro vývoj služeb nabízejících přístup k distribuovaným datovým zdrojům a k jejich vzájemnému propojení. Pro demonstrační účely byla ve spolupráci s Evropskou agenturou pro životní prostředí vybrána celoevropská databáze krajinného pokryvu a mapová vrstva zastavěných ploch. Každý z těchto geograficky rozptýlených zdrojů obsahuje data pro určitou lokální oblast. Data z lokálních zdrojů jsou prostřednictvím SSE přístupná jak z lokálního tak i z evropského web portálu. Součástí projektu byl i zkušební šestiměsíční provoz datových služeb prostřednictvím SSE.

Projekt SOSI-CZ byl řešen firmou ANF DATA (hlavní dodavatel) a firmou GISAT (subdodavatel).

Účelem SOSI-CZ byla implementace českého národního portálu založeného na technologii SSE, která umožnila přístup k lokálně uloženým datovým zdrojům v oblasti krajinného pokryvu a zástavby. Dalším důležitým úkolem bylo ukládání a správa družicových dat MERIS (MEdium Resolution Imaging Spectrometer) z místní přijímací stanice.

Systém byl úspěšně uveden do provozu na operačním portálu SSE v únoru 2010. Zkušební provoz prokázal, že systém umožňuje snadný přístup k distribuovaným i lokálním datovým zdrojům a dá se dobře využít k jejich vzájemnému propojení. SSE portál se pro tyto účely osvědčil jako vhodná platforma. Úspešně bylo demonstrováno také zřetězení spolupracujících služeb.

SOSI-CZ také výrazně přispěl do celkového SOSI projektu dodáním klíčových softwarových komponent.

ANF DATA

Jedná se o dceřinou společnost firmy Siemens AG Rakousko, byla založena v roce 1992.

Společnost ANF DATA nabízí komplexní IT služby – vývoj softwarových řešení, integrace systémů, aplikační podporu, dodávky hardwaru, poradenství a školení pro zákazníky. Poskytuje řešení pro lokální i pro mezinárodní trh v různých oblastech, jako jsou průmysl, energetika, komunikace, pozemní segment kosmického průmyslu a inventory management.

Oddělení Space vzniklo v ANF DATA v roce 1998 a od té doby spolupracuje se Siemens AG Rakousko na vývoji softwarových řešení pro Evropskou kosmickou agenturu (ESA), Německou kosmickou agenturu (DLR), evropský navigační systém Galileo a pro vedoucí družicové operátory.

Co vám účast v projektu přinesla?

„Účast na projektu SOSI nám umožnila uplatnit naše dosavadní znalosti a zkušenosti z vývoje softwaru pro pozemní segment také v oblasti pozorování Země. Během projektu jsme měli možnost se detailně seznámit s technologií Service Support Environment (SSE) používanou v Evropské kosmické agentuře (ESA). Předpokládáme, že znalost SSE a zkušenosti ze spolupráce s evropskými partnery využijeme i v dalších ESA projektech zaměřených na pozorování Země. Účast v projektu nám také výrazně pomohla stát se kvalifikovaným partnerem ESA pro Ground System Software Related Activities (2010-2014).“