Jste zde

Projektový management

Podpora projektového managementu a zapojení do kosmických projektů

Existuje celá řada definic projektového managementu. Spojujícím prvkem všech těchto definic je, že projektový management je aplikace znalostí, nástrojů a činností (nejčastěji se zmiňuje plánování, organizování, řízení a kontrola), které se zaměřují na zvládnutí předem stanoveného a specifického cíle. Při tom všem je nutné pamatovat i na určitá omezení, často jsou to náklady, zdroje nebo čas.

Projektový management v kosmonautice

Většina lidí si pod pojmem projektový management představují pouze onu samotnou práci na projektu, projekt má však i tzv. předprojektovou fázi, která je nutná k tomu, aby projekt mohl vůbec začít. Touto předprojektovou fází může být provedení analýzy nebo zajišťování potřebných zdrojů. Projektový management v kosmonautice je potom projektový management, který se uplatňuje u kosmických projektů. Je tím tedy myšlena předprojektová fáze (např. vyhledávání projektových příležitostí, psaní projektového návrhu) i fáze projektová (např. dodržování standardů a administrativy, řízení lidí, dodržování harmonogramu a rozpočtu). Kosmické projekty jsou specifické a často velmi odlišné od projektů v jiných oblastech. To samé platí i o projektovém managementu, jeho zvládnutí není proto vůbec jednoduché.

Výzkum

Autor tohoto článku v první polovině roku 2013 uskutečnil v rámci svého vysokoškolského studia výzkum, který se zaměřoval na podnikání v kosmonautice. Jedním ze zajímavých výsledků bylo zjištění, že pro česká pracoviště je jednodušší zvládnout vědeckotechnickou stránku kosmických projektů než projektový management a s tím související administrativu. Do tohoto výzkumu se zapojilo celkem 42 českých pracovišť se zkušenostmi s prací na kosmických projektech. 40 % z nich považovalo projektový management a administrativu za bariéru, která jim ztěžovala zapojení do kosmických projektů. Oproti tomu pouze 21 % z nich považovalo za bariéru vědeckotechnickou stránku kosmických projektů. V současné době, kdy už mají tato pracoviště více zkušeností, považuje projektový management a administrativu za obtížné 19 % pracovišť. U vědeckotechnické stránky projektu to je pouhých 7 %. Toto zjištění koresponduje i s poznatky České kosmické kanceláře, na kterou se pravidelně obracejí zájemci o poskytnutí informací o registraci do systému EMITS, psaní projektových návrhů nebo fakturování DPH.

Podpora České kosmické kanceláře

Mnoho z českých pracovišť patří mezi evropskou špičku ve svém oboru, avšak, aby se dokázala prosadit a získat projekt např. v Evropské kosmické agentuře, musí si osvojit i požadavky na projektový management a příslušné standardy a administrativu, které Evropská kosmická agentura vyžaduje. Česká kosmická kancelář se projektovému managementu v kosmických projektech dlouhodobě věnuje a bude v tom pokračovat i v budoucnu. V plánu je pravidelné vydávání článků na webu České kosmické kanceláře i v časopisu Czechspace, odborná publikace, semináře a mnoho dalšího. Česká kosmická kancelář je také členskou organizací výboru IPMC Mezinárodní astronautické federace, který se zaměřuje na projektový management v mezinárodních projektech a programech. Toto členství umožňuje dvakrát ročně nominovat české účastníky na týdenní kurz projektového managementu, který pořádá NASA v Kennedyho kosmickém středisku na Floridě. Do budoucna je cílem rozšířit tyto příležitosti i o kurzy pořádané v Evropě.

Pokud máte jakékoliv dotazy k řízení projektů v kosmonautice, neváhejte kontaktovat autora tohoto článku.