Jste zde

Manažerské vzdělávání

Vzdělávání v oblasti projektového managementu

Z výzkumu, který autor článku provedl, vyplývá, že typický český projektový manažer, který řídí projekty v kosmonautice, nemá manažerské vzdělání. Je to nejčastěji pracovník s titulem z technicky nebo přírodovědně zaměřené vysoké školy a projektový management se učí postupně při své práci na projektech. V ojedinělých případech má absolvovaný specializovaný kurz zaměřený na management nebo projektový management.

Z výzkumu však také vyplývá, že tato absence v některých případech může ohrozit úspěšné dokončení projektu nebo být bariérou pro zapojení do kosmonautiky. Projektoví manažeři se setkávají s celou řadou problémů, mezi ty nejčastější patří náročnost administrativy, orientace v pravidlech programů, kumunikace se členy projektového týmu, hledání projektových příležitostí, psaní projektového návrhu nebo dodržování harmonogramu. Každý projektový manažer, který řídí nebo by měl v budoucnu řídit kosmické projekty, by se proto měl seznámit se základními pravidly a požadavky na projektový management v příslušném programu. Další možností, jak si rozšířit vzdělání v oblasti managementu nebo projektového managementu, je absolvování specializovaných kurzů nebo studijních programů.

Postgraduální studijní program MBA

Jednou z možností je postgraduální studijní program MBA (Master of Business Administration). MBA se zaměřuje na podnikovou ekonomiku a management. Nejedná se však o klasický studijní program, studium MBA je určené pro pracovníky na manažerských pozicích, kteří již mají několikaletou manažerskou praxi a chtějí si rozšířit znalosti v této oblasti. Studium je orientováno hlavně na problémy z praxe a lze jej absolvovat při souběžném zaměstnání. V České republice absolvování MBA nabízí celá řada vysokých škol. Protože se nejedná o klasický studijní program, nespadá do českého vysokoškolského systému a tyto programy neprocházejí akreditací. Z tohoto důvodu může být kvalita jednotlivých programů na různých vysokých školách značně rozdílná. Česká asociace MBA škol (CAMBAS), která sdružuje 10 vysokých škol nabízejích MBA, byla založena za účelem dohlížení na kvalitu poskytovaných studijních programů. Podmínkou pro přijetí ke studiu MBA je obvykle ukončené vysokoškolské vzdělání (alespoň bakalářské), manažerská praxe (minimálně 2 až 3 roky) a dobrá znalost angličtiny. Studium trvá 18 až 36 měsíců a cena je asi 150 až 350 tisíc Kč.

Kurzy projektového managementu

Další možností je absolvování kurzu projektového managementu. Tyto kurzy trvají většinou 2 až 5 dnů a jejich cena se pohybuje od 10 do 50 tisíc Kč. Oproti studiu MBA jsou tedy kurzy projektového managementu výrazně kratší a také levnější. Jejich cílem není poskytnout komplexní vzdělání, ale seznámit účastníky se základními metodami a nástroji projektového managementu. Velká část těchto kurzů také umožňuje svým absolventům získat certifikát o znalosti standardů projektového managementu. Mezi nejznámějšími standardy projektového managementu patří PRINCE2, PMI a IPMA. Více informací o projektovém managementu a vypsaných kurzech je možné nalézt na Portálu pro projektové manažery.

Kurz IPM

Poslední z představených možností je kurz Mezinárodního projektového managementu v kosmonautice IPM (International Project Management Course). Tento kurz pravidelně dvakrát do roka (vždy na konci února a července) pořádá NASA v Kennedyho kosmickém středisku na Floridě. Náplní tohoto kurzu je projektový management v mezinárodním a multikulturním prostředí. NASA tento kurz pořádá zcela zdarma. Každý účastník si však musí uhradit náklady na cestu a pobyt. Jedná se o zhruba 50 až 60 tisíc Kč. Délka kurzu je 5 dnů. V minulosti se kurzu IPM zúčastnilo již 6 projektových manažerů z České republiky. Všichni z nich svou účast hodnotí velice kladně a o jejich zkušenostech se můžete dočíst na našem webu nebo v našem časopisu. Česká kosmická kancelář má možnost na každý z kurzů nominovat jednoho až dva české účastníky. Pokud Vás tento kurz zaujal, kontaktujte autora tohoto článku, který má nominace na starosti.

Další možnosti

Kosmické agentury a velké podniky aktivní v kosmonautice mají své vlastní interní programy zaměřené na výuku projektového managementu v kosmonautice. Česká kosmická kancelář v současné době diskutuje se svými partnery z Výboru mezinárodního projektového a programového managementu (IPMC) Mezinárodní astronautické federace (IAF) o možnosti otevření těchto kurzů i pro účastníky z jiných organizací. Pro více informací můžete kontaktovat autora tohoto článku.

Podpora České kosmické kanceláře

Také Česká kosmická kancelář je v oblasti projektového managementu v kosmonautice aktivní. V tomto roce začala pracovat na novém projektu, který se na tuto oblast zaměřuje. Náplní nového projektu jsou články na našem webu a v našem časopisu zaměřené na vysvětlení základní problematiky projektového managementu v kosmonautice a zapojení do kosmických projektů. Dále je v plánu publikace, semináře nebo konference.

Pokud máte jakékoliv dotazy k řízení projektů v kosmonautice nebo manažerskému vzdělávání, neváhejte kontaktovat autora tohoto článku.