Jste zde

Pracovní plán EGEP na rok 2014

Nové aktivity v evropském programu rozvoje družicových navigačních systémů na rok 2014

Programová rada ESA pro oblast družicové navigace schválila na svém posledním zasedání pracovní plán programu EGEP na rok 2014, který reviduje cíle stanovené plánem na léta 2013-15 a předpokládá realizaci osmi aktivit s vazbou na systémy EGNOS a Galileo za celkem 12,1 milionu eur do konce roku 2015.

Soubor aktivit pracovního plánu můžeme rozdělit na část relevantní systému EGNOS a část vztahující se k systému Galileo.

V rámci první z obou uvedených částí se aktivita Modernizace EGNOS prototypu přijímače zaměřuje na ověřování pozemního zkušebního zařízení podporujícího duální konstataci v reálném čase za použití již vypuštěných družic Galileo.

V rámci druhé části aktivit, které se věnují vývoji nové generace systému Galileo, se jedna z výzev zaměřuje na vývojové činnosti v oblasti cesiových atomových normálů a je pro ni vyhrazen rozpočet ve výši 3,5 milionu eur.

Jiná aktivita se věnuje problematice skládání palubních atomových hodin s cílem identifikovat a izolovat jejich chyby pomocí metody tzv. skládání, při níž dochází ke srovnávání údajů různých druhů atomových hodin. Druhá generace družic Galileo je navržena tak, aby jednotlivé družice disponovaly potřebným výkonem, objemem i hmotností, aby mohly provozovat potřebný počet atomových normálů současně.

Další plánované aktivity se zaměřují na rozvoj miniaturizovaných pulzních vodíkových normálů (PHM). Technologie PHM je ověřena letovými zkouškami a umožňuje mimořádnou přesnost měření času, ovšem na úkor hmotnosti a příkonu družice. Cílem je snížení požadavků na hmotnost, objem a příkon palubních jednotek PHM.

Aktivity zaměřené na pokročilé monitorování integrity navigačních systémů (ARAIM) získávají na významu tím, že umožňují přesné přiblížení a vertikální vedení letadel na přistání. Jejich cílem je zajištění bezpečnosti a zvýšení přesnosti při současném odstranění hrozeb, které jsou spojeny s provozem systémů GNSS.

Na aktivity programu EGEP je alokováno pro rok 2014 celkem 12, 1 milionu eur, z čehož připadá na činnosti bezprostředně spojené s vývojem systému Galileo částka 10,6 milionu eur a na EGNOS 1,5 milionu eur.

V případě zájmu o bližší informace o konkrétních aktivitách a doporučení postupu, jak se do projektů zapojit, prosím kontaktujte autora článku.