EGEP

European GNSS Evolution Programme

Evropský program pro vývoj GNSS systémů

Doba trvání programu: 2007 - 2015 

Celkový rozpočet: 238,50 mil. €

z toho pokryto: 204,21 mil. €

příspěvek ČR: 0,925 mil. €

Členské státy

Belgie, Česká republika, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Kanada, Německo, Nizozemí, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Velká Británie

Obsah

Program EGEP pokrývá přípravy a rozvoj systémů EGNOS a Galileo v rozmezí od systémově definičních studií až po technologické rozvojové a ověřovací činnosti. Bere rovněž v úvahu bezpečnostní aspekty od počátečních studií architektur systémů, založených na zkušenostech s iniciativou Galileo. Aktivity prováděné v rámci tohoto programu budou realizovány v úzké součinnosti s Evropskou komisí, resp. v rámci budoucích aktivit bude využito zpětné vazby získané během provozu a poskytnuté provozovateli GNSS. Zvláštní pozornost je věnována koordinaci aktivit EGEP s cíli definovanými v 7. Rámcovém programu. Cíle programu EGEP jsou rozděleny do těchto skupin:

  • Studie zaměřené na systémové definice, předběžné systémové návrhy a podpůrné studie na budoucí evropskou infrastrukturu GNSS.
  • R&D aktivity pro rozvoj technologií na požadovanou úroveň vyspělosti.
  • Rozvoj ověřovacích procedur - měřící a testovací kampaně s cílem omezování rizik plynoucích z vývoje systémů.
  • Doplňkové aktivity k činnostem uvedeným výše a studie poskytující zpětnou vazbu ve smyslu rozvoje systémů GNSS, monitorování jejich funkcí, podpora harmonizačních aktivit apod.
  • Aktivity spojené s udržováním odborně expertní úrovně ESA umožňující ji nadále působit jako instituce zodpovědná za výzkum a vývoj infrastruktury systémů EGNOS a Galileo.

Způsob zapojení

Do programu EGEP je možné se zapojit v rámci výzev platného pracovního plánu, z nichž některé vycházejí každoročně a některé s delší periodou, či úplně nepravidelně. 

Současný stav

Hlavní aktivity programu mezi lety 2013 – 2015 se zaměřují na:

  • Zajištění fáze B2 pro systém EGNOS V3.
  • Dosažení plné provozní způsobilosti (FOC) systému Galileo a definování požadavků na družice nové generace.
  • Experimentální a ověřovací kampaně zaměřené na provoz a rozvoj nových služeb v rámci systémů EGNOS a Galileo.
  • Doplňkové aktivity včetně podpůrných studií.