Jste zde

Kurz managementu IPM-17

Přihlaste se na kurz mezinárodního projektového managementu IPM-17

Americká kosmická agentura NASA pořádá na konci února 2017 v Kennedyho kosmickém středisku na Floridě kurz zaměřený na řízení mezinárodních projektů v kosmonautice. Česká kosmická kancelář má příležitost na tento kurz nominovat jednoho účastníka z České republiky. Nominace je možné zasílat až 20. prosince 2016.

Česká kosmická kancelář je členskou organizací výboru IPMC Mezinárodní astronautické federace, jehož aktivity se zaměřují na projektový management v mezinárodních kosmických projektech a programech. Díky tomuto členství má příležitost dvakrát ročně nominovat české účastníky na kurzy IPM. Tyto kurzy pořádá NASA v rámci programu APPEL v Kennedyho kosmickém středisku na Floridě a jsou zaměřeny na řízení mezinárodních kosmických projektů. Příští kurz, označený jako IPM-17, se bude konat od 26. února do 3. března 2017.

Kurzy IPM jsou určeny zejména pro vedoucí pracovníky, kteří řídí, či do budoucna budou řídit, projekty v kosmonautice. Pravidelně se jich účastní 40 až 50 projektových manažerů z celého světa. Výuka probíhá každý den od ranních hodin až do pozdního odpoledne a skládá se z přednášek, skupinových diskuzí, praktických cvičení a případových studií, večery jsou věnovány domácí přípravě a networkingu.

Mezi instruktory jsou přední odborníci na mezinárodní projektový management z NASA, ESA, JAXA, DLR, CNES a dalších kosmických agentur, ale také projektoví manažeři z velkých firem jako Boeing nebo Thales Alenia Space. Účastníci kurzu si rozšíří své znalosti z oblasti projektového managementu a jeho specifik v různých kosmických agenturách, právních úprav mezinárodního obchodu nebo komunikace v mezikulturním prostředí. Naučí se také předcházet kulturním a etickým problém, kterým mohou při práci na mezinárodních projektech čelit. Kurz je rovněž skvělou příležitostí k navázání kontaktů a spolupráce.

Česká kosmická kancelář na kurzy IPM v minulosti vyslala již dvanáct českých účastníků. Jsou mezi nimi Zdeněk Kozáček (KB micro, dříve CSRC), Petr Bouchner (Fakulta dopravní ČVUT), Jiří Novák (CGI, dříve Logica), Martin Kaška (Synpo), David Latif (EGGO Space), Jiří Berger (e-FRACTAL), Carlos Granja (Ústav technické a experimentální fyziky ČVUT), Jan Kubát (Crytur), Richard Pavlica (5M), Tomáš Veler (BD Sensors), Tomáš Neužil (Honeywell) a Bronislav Velecký (Ray Service). Všichni z nich svou účast hodnotí velice pozitivně, o jejich zkušenostech a zážitcích si můžete přečíst více informací v souvisejících článcích, na které naleznete odkaz v levém menu.

Pokud vás tato příležitost zaujala, kontaktujte autora článku a zašlete mu svůj životopis v angličtině a vyplněný formulář „IPM Biography and Photo Form“ nejpozději do 20. prosince 2016. Česká kosmická kancelář ze zaslaných přihlášek vybere jednoho zájemce, kterého na kurz nominuje, konečný výběr účastníků bude provádět NASA. Účastníci si hradí náklady na cestu a ubytování, podle předchozích zkušeností se jedná asi o 50 až 60 tisíc Kč. Výuka, stravování během výuky a doprava mezi hotelem a Kennedyho kosmickým střediskem jsou zdarma zajišťovány pořadatelem. Bližší popis kurzu, jeho program a výše zmíněný formulář naleznete v přílohách v levém menu.