Jste zde

Zkušenosti z kurzu IPM-13

CSO vyslala již osm účastníků na kurz projektového managementu, přečtěte si o zkušenostech z kurzu IPM-13

Kurzy IPM, které pořádá NASA v Kennedyho kosmickém středisku na Floridě, se konají každý rok vždy v únoru a červenci a jsou zaměřeny na řízení projektů v kosmonautice v mezinárodním a mezikulturním prostředí.

Díky České kosmické kanceláři se těchto kurzů již zúčastnili Zdeněk Kozáček (CSRC) a Petr Bouchner (Fakulta dopravní ČVUT) v červenci 2011, Jiří Novák (CGI, dříve Logica) v únoru 2012, Martin Kaška (Synpo) a David Latif (EGGO Space) v únoru 2014, Jiří Berger (e-Fractal) v červenci 2014, zatím posledními účastníky jsou Carlos Granja (ÚTEF ČVUT) a Jan Kubát (Crytur), kteří se na Floridu vydali letos v únoru.

O své zkušenosti se s námi podělil Carlos Granja:

“Letos v únoru jsem měl možnost se spolu s dalšími asi 50 projektovými manažery z celého světa zúčastnit kurzu IPM-13 v Kennedyho kosmickém středisku na Floridě. Za účast děkuji České kosmické kanceláři, která mě na kurz nominovala, i svému pracovišti, Ústavu technické a experimentální fyziky na Českém vysokém učení technickém. Kurz byl organizován mimořádně dobře. Samotná příprava na kurz probíhala několik měsíců a veškeré materiály a instrukce nám byly zaslány s dostatečným předstihem. Program byl sestaven velice kvalitně, to platí o tematickém zaměření přednášek i výběru řečníků. Mezi lektory byli odborníci z americké kosmické agentury NASA, evropské ESA, japonské JAXA, kanadské CSA, francouzské CNES, německé DLR nebo italské ASI. Témata přednášek zahrnovala projektový management v ESA, mezinárodní vyjednávání, mezinárodní spolupráci s NASA, mezinárodní etické otázky, kontrolu exportu, metodologii projektového managementu nebo projektový management z pohledu průmyslu. Kurz se neskládal pouze z přednášek, ale všichni jsme se aktivně zapojili pomocí ankety a praktických cvičení. Vyzkoušeli jsme si také simulované situace, se kterými se můžeme setkat při řízení kosmických projektů. Většinu účastníků tvořili zaměstnanci NASA, mezi ty další patřili projektoví manažeři z Evropy nebo Japonska. Účastníky byli hlavně zaměstnanci národních kosmických agentur a velkých průmyslových společností. Jako jaderný inženýr působící na univerzitě jsem zastupoval akademickou sféru. Také jsem se odlišoval svými kulturními zkušenostmi, žil jsem celkem v 5 zemích – 3 roky v Kolumbii, 14 let v Ekvádoru, 1 rok v USA, 1 rok v Německu a nyní žiji již 23 let v České republice.

K důležitým materiálům patřila zejména kniha „Cultures and Organizations: Software of the Mind“ od autorů G. Hofstede a J. Hofstede, kterou si měl každý účastník za úkol přečíst. Tato kniha je velice povedená a kurz na ni navazuje. Čtenář se v ní dozví, že kulturní pozadí a národní a sociální zvyklosti, které jsou specifické a odlišné pro jednotlivé národy ale i lidi, mají nemalý dopad na řízení projektů a dokáží ovlivnit i jejich úspěšnost či neúspěšnost. Stejný dopad má i charakteristika práce a kultura dané organizace. Tato zjištění se v dnešním moderním a globalizovaném světě čím dál tím více projevují v mnohých průmyslově náročných odvětvích a organizačně komplexních projektech. V kosmonautice to platí dvojnásob. Mít nejlepší technologické vymoženosti a nejschopnější zaměstnance nestačí a rozhodně to nezaručuje úspěch projektů bez patřičné organizace a fungující interakce mezi členy týmů, ale i mezi pracovišti nebo státy. Autoři knihy, kteří jsou zároveň významnými vědci v oboru sociologie a psychologie, tyto jevy nejen popisují, ale také je vědecky vyhodnocují a kvantifikují. Kniha se mi četla velice dobře.

Kurz byl pro mě cenným školením a poskytl mi mimořádné informace, které mohu využít při řízení kosmických projektů. Mezi projekty, které vedu na Ústavu technické a experimentální fyziky, patří přístroj SATRAM na palubě družice Proba-V Evropské kosmické agentury a online dozimetry pro posádku Mezinárodní kosmické stanice v rámci spolupráce s NASA. Nyní také vedu projekt vývoje teleskopu energetických částic, který připravujeme pro japonskou družici RISESAT. Sám ze svých zkušeností mohu potvrdit, že jsou závěry kurzu velice užitečné a praktické a naprosto se s nimi ztotožňuji. Mít bezvadný nápad a technicky zdatný tým je sice klíčové, nicméně nepostačující pro zdárné řešení náročných projektů. Kromě zázemí, zkušeností, infrastruktury a financování je dnes nezbytné zvládnutí řízení celé organizace i projektový management, vnímat osobnosti jednotlivých spolupracovníků a také kulturu ve své organizaci i organizacích partnerských. Účast na kurzu mohu doporučit všem vědcům a technikům, kteří vedou kosmické projekty a řídí týmy jakékoliv velikosti.

Pokud vás popis tohoto kurzu zaujal a máte zájem o účast nebo více informací, neváhejte kontaktovat autora tohoto článku, který je členem výboru IPMC. Kurz, stravování během výuky a doprava mezi hotelem a Kennedyho kosmickým střediskem jsou poskytovány zdarma. Každý z účastníků si musí hradit náklady na cestu a pobyt. Tyto náklady jsou podle zkušeností předchozích českých účastníků asi 50 až 60 tisíc Kč. Kritériem pro nominaci jsou pouze odpovídající pracovní zkušenosti.