Jste zde

GSE LAND

GMES Service Elements - monitoring krajiny

Družicový monitoring Evropy

Trvání projektu: 2007 až 2009

Vedoucí projektu: Tomáš Soukup

Projekt ESA GSE Land je jedním z prvních a nejdůležitějších evropských projektů v oblasti družicového monitoringu Evropy, který připravuje podmínky pro zprovoznění služby Land Monitoring Core Service v evropském programu GMES. Jeho výstupy jsou tematické mapové produkty založené na kombinování informací z družicových snímků Země a rozmanitých doplňkových dat. Aplikace takových výstupů lze nalézt v ochraně přírody, zemědělství, ochraně půdního fondu, lesnictví, vodním hospodářství a v územním plánování.

Firma Gisat přispěla do projektu GSE Land klasifikací zemského pokryvu a jeho využití člověkem z družicových snímků povodí Labe, Moravy, Odry a Plzeňského regionu pro účely agro-environmentální a dále vyhodnocením stavu a změn v městské zástavbě ze série snímků aglomerací Prahy a Plzně pro potřeby územního plánování.

Českými uživateli výstupů projektu jsou Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo životního prostředí, Magistrát Hlavního města Prahy, Magistrát města Plzně a další instituce z oblasti regionálního rozvoje na Plzeňsku a Ostravsku.

Český řešitel se tímto projektem úspěšně integroval do společenství evropských firem aktivních v oblasti družicového monitoringu a v těchto aktivitách plynule pokračuje v navazujících projektech Geoland-2 a Urban Atlas+.

Důležitým výstupem projektu GSE Land je také posílení vztahů s českými uživateli těchto služeb, což je podmínkou pro budoucí rozvoj GMES služeb v České republice.

Gisat

Firma byla založena v roce 1990 jako první, která poskytuje geoinformační služby v oboru dálkového průzkumu Země v České republice. Firma se orientuje na zpracování aplikací v oblasti DPZ a geografických informačních systémů včetně prodeje družicových snímků. Širokou nabídku služeb zajišťuje firma prostřednictvím přímých partnerských vazeb se všemi hlavními provozovateli civilních družic DPZ. Gisat má dlouholeté zkušenosti s vedením mezinárodních projektů, stejně jako dobrou znalost specifické situace v zemích střední a východní Evropy. Mezi jeho zákazníky patří zejména orgány státní správy, podnikatelský a průmyslový sektor.

Co vám účast v projektu GSE Land přinesla?

„Účast v projektu GSE Land nám přinesla především nové zkušenosti a to jak ve smyslu jistých zvláštností vedení projektů ESA, tak i v rovině odborné - spoluprací s producenty obdobných GMES produktů z celé Evropy. Tato zkušenost nás utvrdila v přesvědčení, že naše služby v této oblasti jsou minimálně na srovnatelné úrovni.“