Jste zde

EGNOS Edutools

Vývoj pokročilého vzdělávacího nástroje pro systém ESA s názvem EGNOS

Vývoj výukových programů k snadnějšímu porozumění systému EGNOS a způsobu fungování družicových navigačních systémů

Trvání projektu: 2008 až 2009

Vedoucí projektu: Miroslav Houdek

Hlavním úkolem projektu bylo vytvořit výukové programy, které pomáhají snadněji porozumět jednak principu systému EGNOS a jednak způsobu fungování družicových navigačních systémů. Projektu EGNOS EduTools předcházel projekt SISNeT, díky kterému firma ISS získala potřebné znalosti z oblasti družicové navigace. V rámci projektu firma ISS také pokračovala v provozování monitorovací stanice v tzv. EGNOS Real-time Monitoring Network a v rozšiřování úrovně zapojení do této sítě.

První program dokáže simulovat princip zkvalitnění družicového navigačního systému jeho rozšířením o příjem doplňkových zpráv. Program SBAS MeNTOR navazuje na koncepci vyvinutou v předchozím projektu SISNeT. Původní schopnost upravovat obsah jednotlivých doplňkových zpráv MeNTOR rozšiřuje o popis celkového stavu systému a generování zpráv v určitém časovém intervalu.

Druhým nástrojem vyvinutým v rámci projektu EGNOS EduTools je program SBAS Simulator. Ten umožňuje uživateli předpovídat chování celého družicového navigačního systému podle nastavení různých parametrů. Podobné nástroje sice již existují, ale jsou veřejně nedostupné a závislé na konkrétní platformě. Program nabízí nejrůznější typy analýz. Simulace probíhá pro určitý bod nebo region a výsledky jsou zobrazeny v přehledném grafu. Nástroj není náročný na ovládání a většina nastavení je dostupná již z hlavního okna. Součástí je i podrobný manuál s detailním popisem veškerých funkcí. Nástroj byl vyvinut v Javě, je nezávislý na platformě a je volně dostupný všem uživatelům. Je ho možné spustit přímo z webového prohlížeče podporujícího Javu. Nalézt ho lze na stránkách ISS zde.

Společnost Iguassu Software Systems (ISS)

Firma byla založena v Praze v roce 1994 a zaměřuje se na high-tech IT služby včetně vývoje real-time software od průmyslových aplikací po řídící systémy družic a družicovou navigaci. Mezi zákazníky firmy patří Evropská kosmická agentura a její dodavatelé, Eumetsat, HP, Agilent, Ingersoll-Rand a Inter-American Development Bank. ISS v současné pracuje na:

  • Parallel Data-Mining Components (hlavní dodavatel Iguassu)
  • Real-time EGNOS Performance Monitoring (hlavní dodavatel Iguassu)
  • Interference Monitoring System for GNSS Reference Stations (subdodavatel pro Astrium D)
  • Open-standard On-line Observation Services (subdodavatel pro EOX)

Co vám účast v projektu EGNOS EduTools přinesla?

„Tento projekt byl rozsahem a trváním největším ESA projektem (tříčlenný tým po dobu dvou let) firmy od doby, kdy jsme začali pracovat na projektech pro ESA. To je samo o sobě nová zkušenost, avšak velkou přidanou hodnotou bylo mé začlenění do team EGNOS Project Office v Toulouse, kde jsem mohl jak získávat představu o „větším obraze“ mimo náš úzce zaměřený projekt, tak přímou komunikací instruovat kolegy v Praze o povaze požadavků ESA na další pokračování vývoje.”