Jste zde

Činnost v roce 2013

Zpráva o činnosti kanceláře za rok 2013

V předkládané výroční zprávě je popsána činnost a výsledky realizované Českou kosmickou kanceláří v roce 2013. Po toto období byla činnost CSO podporována projekty, realizovanými v rámci programových výzev MŠMT mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji EUPRO II a v rámci projektu operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost. 

V úvodu zprávy je stručně představena Česká kosmická kancelář, její zaměření a cíle. Hlavním cílem je podpora udržitelného zapojení ČR v kosmonautice, kterou CSO realizuje především prostřednictvím poskytování poradenství v oblasti nových příležitostí a pořádáním workshopů a seminářů.

Důležitou součástí aktivit CSO je rovněž styk s veřejností, který je realizován pořádáním konferencí a vydáváním tiskových zpráv, pravidelným přispíváním na web CSO a sociální sítě a pořádáním vzdělávacích akcí.

CSO zároveň šíří informace prostřednictvím tištěných dokumentů, kterými jsou například časopis Czechspace, Katalog českých kosmických pracovišť či infolisty o dokončených českých kosmických projektech.

Důležitou aktivitou CSO, která rovněž pomáhá k rozvoji české kosmonautiky je propagace českých pracovišť na mezinárodních akcích a zastupování českých zájmů na mezinárodní úrovni (ESA, EU, IAF, IAA, UNOOSA).

Kompletní zpráva je ke stažení v příloze ve formátu PDF.