Jste zde

Činnost v roce 2012

Zpráva o činnosti kanceláře za rok 2012

Předkládaná výroční zpráva popisuje činnost a výsledky realizované Českou kosmickou kanceláří a dosažené během sledovaného období roku 2012.

Po toto období byla činnost CSO podporována projekty, realizovanými v rámci programových výzev MŠMT mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji EUPRO II, INGO a v rámci projektu, realizovaného v rámci operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost. 

Kompletní zpráva je ke stažení v příloze ve formátu PDF, stejně jako zprávy za předchozí roky.