Jste zde

Bezpečné experimenty na ISS

Kurz bezpečnosti užitečného vybavení a experimentů na ISS

Evropská kosmická agentura po několika letech obnovila tréninkové kurzy zaměřené na problematiku certifikace a bezpečnosti užitečného vybavení na palubě Mezinárodní kosmické stanice. Cílovou skupinou jsou zejména inženýři bezpečnosti a spolehlivosti, systémový inženýři a projektoví manažeři z průmyslových i akademických pracovišť, které jsou zapojeny nebo se plánují zapojit do vývoje užitečného vybavení a experimentů pro ISS.

Účastníci kurzu budou seznámeni s činností hodnotící komise ESA PSRP (Payload Safety Review Panel) a její pracovní provázaností s obdobným orgánem NASA. Stěžejní částí bude přehled certifikačního procesu, jeho implementace PSRP a přehled technických požadavků v mnoha oblastech. Půjde zejména o konstrukci, materiály, mechanizmy, zdroje a rozvod elektrické energie, elektromagnetickou kompatibilitu, optoelektroniku a v neposlední řadě také provoz. V rámci kurzu připraví experti ESA individuálně každému účastníku interaktivní úkoly, které mu pomohou získané teoretické znalosti přenést do praxe.

Znalosti získané na kurzu zvýší kvalifikaci pracovišť a umožní jim snadnější zapojení do projektů vývoje užitečného vybavení a experimentů na ISS, které jsou řešeny v programu ELIPS. Vzhledem k tomu, že pravidla a normy jsou v drtivé většině platné i pro ostatní partnerské agentury provozující ISS, je jejich znalost uplatnitelná i při zakázkách pro NASA či JAXA.

Kurz se uskuteční ve dnech 27. a 28. listopadu 2014 ve středisku ESA/ESTEC. Počet účastníků je omezen na 20 a náklady na cestu a pobyt si každý hradí z vlastních zdrojů, jinak je kurz zdarma. Přihlášku je potřeba odeslat nejpozději do 31. října 2014. Podle zájmu ESA plánuje uspořádat druhý kurz na začátku roku, předběžně ve dnech 5. a 6. února 2015. V případě zájmu o účast na kurzu či podrobnější informace k jeho obsahu neváhejte kontaktovat autora článku.