Jste zde

ARTES - Element Advanced Technology

Advanced Research in Telecommunications Systems - Advanced Technology

Program pokročilého výzkumu v telekomunikačních systémech - Element Advanced Technology

Doba trvání programu: 2013 - 2016 (fáze 2)

Celkový rozpočet: 110,00 mil. €

z toho pokryto: 87,775 mil. €

příspěvek ČR: 1,256 mil. €

Členské státy

Česká republika, Dánsko, Finsko, Francie, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemí, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Švýcarsko, Velká Británie 

Obsah

Element je zaměřen na podporu technologického vývoje a inovativních řešení v rámci pozemního, kosmického i uživatelského segmentu družicových telekomunikací. ARTES Advanced Technology (dříve element 5.1) započal roku 1993 a měl by pokračovat během celé délky života programu ARTES jako celku. ARTES Advanced Technology podporuje rané fáze technologického vývoje, typicky následuje svými pracovními aktivitami program TRP a předchází po stránce technologické vyzrálosti obsah elementu Competitiveness & Growth (dříve označován jako 3-4). Jednotícím cílem elementu Advanced Technology je podpora průmyslu v zavádění nových technologií, kterých je zapotřebí k udržování jejich výrobků konkurenceschopnými. Řešené projekty nezahrnují certifikační procedury a přípravu hardware pro průmyslovou výrobu. Aktivity jsou iniciovány ESA, realizovány prostřednictvím klasické veřejné soutěže a hrazeny ESA ze 100 %. 

Způsob zapojení

Pracovní plán elementu Advanced Technology je připravován jednou ročně na základě vyhodnocení odezvy členských zemí na výzvu Call for Ideas, která je otevřena průmyslu, univerzitám, vědeckým institucím, národním kosmickým agenturám i zaměstnancům ESA. Aktivity následně vychází klasicky jako pozvánky do veřejné soutěže na portálu EMITS. Pro ucházení se o projektovou příležitost v elementu Advanced Technology pracoviště potřebuje získat podporu národního delegáta do programové rady ESA.  

Současný stav

Element Advanced Technology mezi lety 2013 – 2016 podporuje zavádění nových technologií, technik a systémových řešení v družicové telekomunikaci a vývoj výrobků až po (ovšem vyjma) letové zkoušky a proces komercionalizace produktu. Hlavní aktivity se zaměřují na:

  • studie, návrh nebo demonstrace družicových komunikačních systémů
  • studie nebo vývoj družicových platforem a užitečného nákladu
  • studie nebo vývoj pozemního a uživatelského segmentu

Projektové aktivity se mohou týkat všech komponent družicových telekomunikačních systémů v nejširším slova smyslu - včetně simplexních i duplexních spojení, jak pevných tak pohyblivých uživatelských terminálů apod. Systémy se mohou týkat družic na nízké, střední i geostacionární orbitě, které používají libovolné kmitočtové pásmo, včetně optických spojů.