Jste zde

Pracovní plán ARTES 5.1

Příležitosti v pracovním plánu programu ESA ARTES 5.1 pro rozvoj telekomunikací v roce 2014

Programová rada ESA pro oblast telekomunikací vydala pracovní plán elementu 5.1 programu ARTES na rok 2014. ARTES 5.1 je hlavním programem ESA v oblasti přípravného vývoje družicových telekomunikací. Pracovní plán předpokládá realizaci 71 aktivit s celkovým rozpočtem 38,25 milionu euro, které jsou agenturou hrazeny ze 100 %.

Hlavním zaměřením programového elementu ARTES 5.1 je raný vývoj a výzkum slibných technologií, potenciálně vhodných pro aplikace v oblasti družicových telekomunikací. V některých případech aktivity přímo navazují na projekty realizované v programu základním technologickém programu TRP. Zatímco v rámci TRP jsou vyvíjeny komponenty systémů a ověřuje se jejich vhodnost v základních obrysech, v ARTES 5.1 je zařízení vyvíjeno až do fáze prototypu.

V rámci aktuálních pracovních plánů se devět aktivit věnuje problematice vývoje systémů, sítí a protokolů. Konkrétně jde například o výzkum šíření signálů, kódování a modulací a v rozpočtu je pro ně celkem vyhrazeno 4,2 milionu euro.

Dalších 24 aktivit s rozpočtem 12,3 milionu euro je zaměřeno na vývoj družicových platforem a zabývají se například systémy pohonu, řízení polohy a orbitálních parametrů, regulace teploty, napájení a mechanickými systémy. V oblasti užitečného zařízení se počítá s realizací 25 aktivit, jež se kromě obecného vývoje architektur zaměřují hlavně na vývoj anténních systémů, přijímačů a opakovačů. Pozemnímu segmentu se budou věnovat dvě aktivity a problematika mobilních uživatelských terminálů bude tématem 11 projektů.

Pro ucházení se o projektovou příležitost v elementu 5.1 pracoviště potřebuje získat podporu národního delegáta do programové rady ESA. Rovněž doporučujeme kontaktovat Českou kosmickou kancelář, která k projektům může poskytnout bližší informace a doporučit postup, jak se do nich zapojit.