Jste zde

ARES

Operational data off-line analysis, correlation and reporting system

Srozumitelný systém pro práci s družicovými daty

Trvání projektu: 2010 až 2012

Vedoucí projektu: Helena Kalenská

Infrastruktura řídícího družicového systému v Evropském kosmickém řídícím centru (European Space Operations Centre – ESOC) podporuje uchovávání dat v účelových archivech. Obecně používané aplikace pro vyhledávání a zobrazování těchto dat nepodporovaly v dostatečné míře jejich následné zpracování a korelaci mezi různými typy dat (příkazy, události, monitorovací parametry, konfigurační proměnné).

Proto byla tato GSTP aktivita zaměřená na návrh a vývoj předprovozního systému pro off-line analýzu, korelace a zobrazení provozních dat. Systém ARES dokáže importovat data z archívů jednotlivých misí, vytvářet různé statistiky, analýzy a korelace mezi daty, a zobrazovat výsledky ve formátu, který je uživatelsky snadno srozumitelný (tabulky, grafy, exporty dat do souborů).

Systém ARES podporuje vysoké paměťové kapacity a umožňuje efektivní paralelní přístup na provozní data misí, jako jsou např. parametry telemetrie, historie telecommandu a jejich status, události generované družicí i samotným řídicím systémem SCOS-2000.

ARES byl vyvinut ve spolupráci s firmou Siemens Rakousko. ESA plánuje využít plně provozní systém ARES pro misi Gaia.

Siemens Convergence Creators

Společnost je globálním partnerem v oblasti komunikací pro široký rozsah trhů. SCC staví na inovativních produktech a rešeních na klíč v oblastech komunikačních sítí, služeb, bezpečnosti, multimédií a kosmického průmyslu.

Oddělení Space vzniklo v České republice v roce 1998 a od té doby spolupracuje na vývoji softwarových řešení pro Evropskou kosmickou agenturu (ESA), německou kosmickou agenturu (DLR), evropský navigační systém Galileo a na řešeních pro významné družicové operátory. Máme dlouholeté zkušenosti se spoluprací na komplexních mezinárodních projektech v oblasti družicových komunikací a v řešeních pro pozemní segment kosmického průmyslu.

Siemens Convergence Creators, s.r.o., dříve ANF DATA spol. s r.o., je dceřinou společností firmy Siemens.

Co vám účast v projektu přinesla?

„Systém ARES byl vyvinut v úzké spolupráci se skupinami budoucích uživatelů, jmenovitě s operátory různých družicových misí Evropské kosmické agentury. To byla pro nás velmi zajímavá a inspirující zkušenost. Pravidelné ukázky nově implementovaných funkcí systému (pro vývoj byla použita metodika SCRUM) a bezprostřední zpětná vazba od budoucích koncových uživatelů nám pomohla pochopit jejich specifické požadavky a dodat systém, který plně odpovídá jejich potřebám.“