Jste zde

Závěry ze semináře CSO na veletrhu AMPER

CSO informovala o aktuálních příležitostech v kosmonautice pro ICT sektor na veletrhu AMPER

Ve čtvrtek 26. března uspořádala CSO odborný seminář zaměřený na příležitosti kosmických programů ESA a EU v oblasti ICT. Součástí odborného semináře bylo i představení možností využití vývojových kapacit Laboratoře pro vývoj a realizaci, ČVUT. Publikum tvořili jak zástupci průmyslu, tak akademických pracovišť se základními ale i pokročilými zkušenostmi z řešení kosmických projektů.

V první části semináře vystoupil zástupce České kosmické kanceláře Jindřich Krása s prezentací o příležitostech v kosmonautice pro ICT pracoviště. Po úvodním představení aktivit CSO přednášející stručně shrnul dosavadní účast ČR v programech ESA a EU, zaměřených na telekomunikace a navigace. Rozebral vzájemné vazby mezi programy a upřesnil charakteristiky jednotlivých elementů programů skupiny ARTES, kterých se Česká republika účastní. V další části prezentace byly uvedeny příklady úspěšné účasti českých pracovišť na projektech ESA spolu s aktuálními projektovými příležitostmi pro česká pracoviště.

Pozornost byla věnována i aplikacím GNSS v rámci programu Evropské komise H2020 Space. Posluchači byli obeznámeni se lhůtou pro podávání projektových návrhů do aktuální výzvy programu (8. dubna 2015) a nejdůležitějšími aspekty, na které je kladen hodnotící komisí největší důraz. Patří mezi ně kvalitně například zpracovaná analýza tržního potenciálu a podnikatelský plán.

V závěru příspěvku byly shrnuty možnosti, jakými by CSO mohla být českým subjektům nápomocna, od prezentací partnerů na mezinárodních akcích kosmonautiky přes vyhledávání a analyzování potenciálně vhodných projektových příležitostí, až po spolupráci na konkrétním projektu včetně zajištění administrativní agendy ve vztahu k ESA.

Na vystoupení zástupce CSO navázal ve druhé části semináře vedoucí Laboratoře pro vývoj a realizaci (LVR), Pavel Tichý, svou prezentací kapacit Laboratoře pro vývoj a realizaci Fakulty elektrotechnické, ČVUT. Řeč byla především o možnostech v oblasti návrhů, vývoje a výroby specializovaných elektronických zařízení a jejich součástí na příkladu malé družice CzechTechSat na ČVUT.

Posluchači se zajímali převážně o problematiku podávání projektových návrhů projektů ESA i programu H2020 Space. Diskuze v samotném závěru semináře se věnovala také možnostem spolupráce některých zúčastněných pracovišť na řešení konkrétních technických problémů, spojených např. s technologiemi 3D tisku nebo s osazováním čipy typu BGA.

Hlavním motivem pro účast na semináři spatřuje jeden z účastníků semináře, Jan Břínek, výkonný ředitel KB Micro, v možnosti získání informací o projektech, resp. informace o české spoluúčasti na nich. „Tímto způsobem můžeme lépe nasměrovat svůj zájem na projekty, u nichž máme reálnou naději na úspěch v tendru,“ dodává pan Břínek. Jiný z účastníků, Martin Kozumplik projektový manažer společnosti CSRC, vyzdvihl příležitost dozvědět se v ucelené formě aktuální informace o aktivitách ESA a EU v kosmonautice. „Bohužel na sledování těchto aktivit nemám v zaměstnání tolik času kolik bych potřeboval, a tak jsem rád, když se o těchto důležitých informacích mohu dozvědět na semináři organizovaném Českou kosmickou kanceláří,“ říká Kozumplík. Ocenil rovněž možnost navázat spolupráci s dalšími společnostmi.

Účastníci semináře shodně a na sobě nezávisle konstatovali, že obdrželi nové informace a získali nové kontakty na potenciální partnery do společných projektů. Někteří z účastníků také vyslovili zájem o budoucí prohloubení spolupráce s CSO.

Vzhledem k ohlasu na prezentovanou problematiku zvažuje Česká kosmická kancelář pravidelné organizování obdobných seminářů i v budoucnu s cílem dosáhnout ještě širšího zapojení českých společností v evropských kosmických programech. O organizování příštího semináře budou zájemci včas informováni na stránkách CSO.