Jste zde

Zájem o Pobídkový program

Česká pracoviště mají zájem o zapojení do kosmonautiky prostřednictvím Pobídkového programu

Praha, 17. června 2009 - Česká kosmická kancelář oznámila, že v rámci první výzvy pro podávání projektových návrhů v Pobídkovém programu pro česká pracoviště podaly české firmy, univerzity a výzkumné instituce celkem 54 projektových návrhů. Celkový rozpočet, o který se pracoviště uchází, činí dva a půl milionu eur.

„Ukazuje se, a počet přihlášených návrhů to dokazuje, že české firmy, univerzity a další instituce mají zájem o možnosti vesmírného výzkumu a chtějí se do něj aktivně zapojit. Jsme rádi, že se tak projevila naše přípravná podpora, kterou jsme českým organizacím poskytly prostřednictvím našich seminářů, workshopů nebo i osobních konzultací. Těm, kteří na tuto výzvu nestihli reagovat, nebo mají konkrétní zájmy, doporučujeme sledovat především naše webové stránky, kde o nových výzvách pro podávání návrhů pravidelně informujeme,“ říká doc. Ing. Jan Kolář, CSc., ředitel CSO.

Zájemci podávali návrhy z následujících projektových kategorií, které po konzultaci s CSO stanovila ESA s ohledem na cíle Pobídkového programu pro zapojení českých pracovišť do programových aktivit ESA:

  • letový hardware, s upřednostněním aktivit spojených se základním vybavením družic, senzorů či obecných technologií s potenciálem jejich opětovného využití,
  • výzkumné a vývojové aktivity, včetně studií proveditelnosti, vedoucí k softwarovým nebo hardwarovým produktům, službám nebo ověření technologií,
  • přípravné aktivity (např. studie, formulace uživatelských požadavků, průzkumy trhu) podporující českou konkurenceschopnost v povinných a volitelných programech ESA, kterých se Česká republika účastní.

Další tendry ESA otevřené i pro Českou republiku byly vyhlášeny v programech GMES Space Component (Global Monitoring for Enviroment and Security, Globální monitoring životního prostředí a bezpečnosti) a Meteosat Third Generation, programu na vývoj třetí generace geostacionárních meteorologických družic řady Meteosat.

V současné době čeští uchazeči mohou podávat návrhy projektových záměrů také v rámci volitelného programu ELIPS (European Programme for Life and Physical Sciences and Applications in Space), který se zaměřuje na výzkumné projekty v rámci Mezinárodní kosmické stanice (ISS).